Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

15 november 2023 Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal

Publika uppföljningsresultat ger transparens

Från och med nästa vecka börjar Adda Inköpscentral publicera resultatet av uppföljningarna som görs på ramavtalen. Först ut är 28 ramavtal, därefter publicerar vi resultaten löpande.

news-icon

Genom att delge resultatet från de uppföljningar som vi gör hoppas vi skapa nytta för de kunder som använder ramavtalet och öka transparensen.

- Vi arbetar systematiskt med uppföljning av ramavtalsleverantörer, resultatet av detta vill vi förstås göra tillgängligt för alla som använder våra ramavtal. Vi vill vara transparenta med när vi vid uppföljning hittar avvikelser, men kunderna ska veta att vi också följer upp att ramavtalsleverantören vidtar åtgärder. Lika viktigt är det förstås att våra kunder ser alla de uppföljningar som inte visar på avvikelser, säger Maria Ek, gruppchef för uppföljning på Adda Inköpscentral.

Vad kommer att publiceras?

Uppföljningsresultat kommer att publiceras på respektive ramavtals sida. Resultat kommer visas i form av trafikljus med färgmarkeringar: grönt betyder inga avvikelser identifierade, gult betyder avvikelser under hantering och rött betyder avvikelser inte tillräckligt avhjälpta eller åtgärdade inom utsatt tid och någon form av sanktionshantering pågår.

Uppföljningsresultatet kommer vara kopplat till respektive leverantör och till respektive kravtyp/aspekt. En leverantör kan därför ha flera olika resultat beroende på vilka kravtyper/aspekter som har följts upp.

- Vid lansering av funktionen om uppföljningsresultat på ramavtalssidorna kommer vi att publicera en del historiska uppföljningsresultat. Vi har valt att göra en avgränsning baserat på hur gamla resultat vi anser är relevanta att publicera. Genom avgränsningen publicerar vi därmed historiska resultat på uppföljningar som utförts på ramavtal med avtalsstart från år 2021 och framåt, berättar Maria.

Ett komplement och stöd

Uppföljningsresultatet kan användas som stöd till den upphandlande myndighetens egna uppföljningar av leverantören på egna avtal. Dessutom kan de, baserat på våra resultat, vara extra noga med vad de ställer för krav vid avrop och vid behov kontrollera att ställda krav är uppfyllda i avropet samt vilka krav de ska rikta in sig på att kontrollera vid en avtalsuppföljning.

Vår förhoppning är även att leverantörerna genom detta ska känna en ännu större motivation att försäkra sig om att de följer ramavtalskraven.

Uppdatering av resultat

Det kan ta olika lång tid att genomföra en uppföljning på samma ramavtal för olika ramavtalsleverantörer. Vi kommer därför att publicera uppföljningsresultatet löpande allt eftersom uppföljningarna blir klara.

- Vi publicerar resultat så snart som möjligt efter att uppföljningen är klar så att de resultat som visas alltid ska återspegla senaste genomförda uppföljning och är tillförlitliga, säger Maria.

Läs mer om hur Adda Inköpscentral arbetar med uppföljning

Har du frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor. Mejla oss på uppfoljning@adda.se!

Vi genomför flera uppföljningar på våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå målen och ambitionen med upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser. Här kan du läsa mer.