Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. För många användare hjälper det att rensa webbdata. Det gör du genom att hålla in Ctrl+Shift+Delete och sedan klicka på "Rensa nu/Rensa data" beroende på webbläsare. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

5 mars 2024 Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal

Nu lanseras de nya villkoren för hållbara leveranskedjor

Efter nära tre år och en omfattande konsultationsrunda lanseras de nya villkoren för hållbara leveranskedjor, framtagna i nära samarbete mellan Adda och Regionernas kansli för hållbar upphandling. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.  

news-icon

I samband med att de nya villkoren släpps så lanseras ett webbaserat stöd för att underlätta för upphandlande organisationer och leverantörer att motverka riskerna i leveranskedjorna. 

– Upphandlande organisationer har en viktig roll i att främja en hållbar offentlig upphandling som motverkar riskerna i leveranskedjorna. Genom att ta fram nya villkor och ett webbaserat stöd vill vi tydliggöra leverantörernas ansvar och anpassa skrivningarna till de internationella ramverk som ligger till grund för befintlig och kommande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet, säger Ragna Forslund, ordförande för Hållbar Upphandling – Ett samarbete mellan Sveriges regioner och Upphandlingschef Serviceförvaltningen Region Stockholm.

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i länder där det idag finns betydande risker för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Det kan exempelvis handla om IT-produkter, livsmedel och sjukvårdsmaterial.  

Nya villkoren implementeras i nya avtal

Genom de nya villkoren kan upphandlande organisationer ställa krav på leverantörer att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjan.  

Några av nyheterna är att leverantörer ska samråda med rättighetsinnehavare, beakta särskilt sårbara grupper och tillhandahålla gottgörelse om den har orsakat eller bidragit till negativ påverkan.   

– Adda och regionerna kommer att implementera villkoren i nya avtal, men vi uppmanar våra leverantörer att redan idag ta hjälp av stödet inför framtida upphandlingar och kommande lagstiftning, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda.

Arbetet har genomförts i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten samt en referensgrupp bestående av drygt 40 organisationer inklusive statliga myndigheter, kommuner, regioner, leverantörer och civilsamhällsorganisationer. En rad experter från nationella och internationella organisationer har också bidragit. Villkoren är en revidering av de villkor som togs fram 2018.  

Vill du veta mer?

Tisdagen den 19 mars respektive torsdagen den 21 mars arrangerar vi webbinarier om de nya villkoren. Då har du möjlighet att få en vägledning i det nya stödet.

Anmäl dig till webbinariet den 19 mars

Anmäl dig till webbinariet den 21 mars

Kontakt person bild

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27
Här hittar du stödet

På Regionernas kansli för hållbar upphandlings hemsida kan du ta del av vägledning till kontraktsvillkoret. 

Ta del av stödet