Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

13 maj 2024

Ny utbildning: Tillitsbaserad styrning och ledning

Tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till att skapa en mer flexibel, innovativ och engagerande arbetsmiljö där medarbetarna känner sig mer motiverade och ansvariga för sitt arbete. Det i sin tur kan också leda till bättre resultat och kapacitet i organisationen. I höst lanserar Adda tillsammans med experten Louise Bringselius en ny utbildning i just tillitsbaserad styrning och ledning. En utbildning som är uppdelad i två delar – en webbaserad grund samt en (digital) lärarledd fördjupning.

Ta bättre vara på anställdas kompetens och engagemang

Tillitsbaserat ledarskap är viktigt både för arbetsgivare och medarbetare. Det handlar om att få bort revirtänkande, polarisering och toppstyrning och ersätta det med tillit, lyhördhet och samarbete.

- Tillit är särskilt viktigt idag eftersom vi ser starka auktoritära trender och stor tonvikt vid granskning i alla former. Oförmågan att prioritera och frigöra handlingsutrymme gör verksamheter ineffektiva och stelbenta, vilket i sin tur riskerar hela vår demokrati ytterst, menar Louise Bringselius, organisationsforskare, samhällsdebattör och förläsare.

Främja innovation och kreativitet

Att tillämpa tillitsbaserad styrning kan användas för att främja innovation och kreativitet i verksamheten för offentlig sektor. Medarbetare vågar lägga fram fler förslag och man lyckas i högre utsträckning omsätta dessa idéer i praktiken. När man bättre tar vara på medarbetares kompetens och engagemang blir arbetsmiljön bättre och anställda känner en ökad meningsfullhet att vara med och påverka arbetet. Det är win-win.

- Det är mycket roligare att verka på en sådan arbetsplats och man blir mer lyhörd mot de man finns till för. Dessutom skapar det bättre förutsättningar för att kunna hushålla med begränsade ekonomiska resurser, säger Louise.

Utbildningen Tillitsbaserad styrning och ledning lanseras hösten 2024 och riktar sig till chefer, ledare, strateger och förtroendevalda i myndigheter, kommuner, regioner och dess helägda bolag.

Tre tips till dig som vill tillämpa tillitsbaserat ledarskap

Louise delar med sig av tre tips till dig som vill tillämpa tillitsbaserat ledarskap redan idag:

  1. Städa i styrning och uppföljning och samskapa uppföljningen med de anställda. Då blir den måttfull, tydlig och motiverande.
  2. Skapa förslagsplattformar där anställda på alla nivåer kan nå fram med sina idéer till rätt mottagare. Så blir det meningsfullt att försöka påverka.
  3. Tydliggör förväntningarna på både chefer och medarbetare – behoven av lyhördhet, men också det bredare ansvarstagande som måste komma med tilliten.

Det är också viktigt att var och en kan börja på sin nivå. Man ska inte bara vänta på andra.

Vill du vara med i utbildningens referensgrupp?

Adda erbjuder myndigheter, kommuner, regioner och dess helägda bolag lärande i många olika format. Det är viktigt att våra utbildningar tillgodoser de behov som målgrupperna har, därför söker vi nu dig som vill vara med i referensgruppen för framtagande av denna utbildning. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan:

Intresseanmälan

Vi har ett brett utbud av utbildningar för kommuner, regioner och dess helägda bolag.