5 maj 2021 Upphandling | Ramavtal

Adda Inköpscentral tackar nej till nytt volymavtal med Microsoft

I slutet av april löpte Adda Inköpscentrals och Kammarkollegiets volymavtal med Microsoft ut. Då Adda Inköpscentral anser att villkoren i det nya avtalet inte möter behovet i offentlig sektor väljer vi att inte teckna nya volymavtal.

Sedan 2005 har Adda Inköpscentral, tidigare SKL Kommentus Inköpscentral, tillsammans med Kammarkollegiet skrivit och förvaltat volymavtal med stora programvarutillverkare. Sedan oktober 2020 har förhandling om ett nytt volymavtal pågått mellan Microsoft, Kammarkollegiet och Adda Inköpscentral då volymavtalet med Microsoft löpte ut sista april i år.

Oklarheter kring personuppgiftshanteringen

Adda Inköpscentral har beslutat att tills vidare inte teckna nya volymavtal med Microsoft då vi anser att Microsoft inte presenterat gångbara villkor utifrån offentlig sektors förutsättningar och behov. En stor fråga för oss har varit Microsofts hantering av personuppgifter. Tyvärr har förhandlingarna inte inneburit att personuppgiftshanteringen kunnat regleras eller klarläggas för att underlätta för kommuner och regioner att fullfölja sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Vi har även eftersträvat förenklingar i volymavtalets villkor, för att våra kunder ska känna sig trygga i att de förstår hur avtalet och Microsofts tjänster ska användas. Inte heller här har vi kunnat nå tillräckligt långt.

Beklaglig situation

Den uppkomna situationen är mycket beklaglig, inte minst eftersom offentlig sektors användning av Microsofts och andra programvarutillverkares molntjänster ökar. Men Adda Inköpscentral kan inte ingå ett avtal som innebär att offentlig sektors behov av enkelhet och tydlighet inte möts på ett bättre sätt. Beslutet om att tacka nej till en förlängning med Microsoft har fattats i samråd med vår ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Välkomnar konstruktiv dialog

För kommuner och regioner vars avtal löper ut innebär det att dessa måste skriva egna avtal med Microsoft. Vi ser en fortsatt stor potential för volymavtalen och välkomnar en konstruktiv dialog med Microsoft, andra tillverkare och nya samarbetspartners i it-branschen som vill bidra till att underlätta offentlig sektors digitala förvaltning och utveckling genom centralt reglerade avtals- och prisvillkor.

Tipsa en vän