Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

18 mars 2021

”Övergång till elektronisk arkivering enbart en tidsfråga”

Med hjälp av Inköpscentralens ramavtal för e-arkiv kan organisationer få hjälp att digitalisera sina arkivsystem. Förutom hjälp att införa helt nya digitala arkiv, kan organisationer som redan har tillgång till e-arkiv avropa konsultstöd för att få hjälp med förvaltning och utveckling genom utökade tekniska funktioner.

nyhets bild

Ramavtalet för e-arkiv, som tagits fram av SKL Kommentus Inköpscentral, har funnits sedan 2013 och är inne på sin andra avtalsperiod. Ramavtalet omfattar bland annat tekniska funktioner och konsulttjänster som gör det enklare att arkivera digital information.

E-arkiv en nyckel till digitalisering

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har valt att använda Inköpscentralens ramavtal för att kunna införa digitala arkiv i sin verksamhet. Kristina Fenger-Krog, biträdande sektionschef för digitalisering och inköp vid SKR, menar att införandet av e-arkiv är en del av ett större arbete med informationshantering i organisationen.

– Målsättningen har varit att skapa en ändamålsenlig och säker informationshantering som är enkel att tillämpa, säger hon.

De digitala arkiven förväntas även bidra till att den lagrade informationen blir mer tillgänglig, spårbar och inte minst att det skapar ett bevarande som är hållbart över tid:

– I slutändan vill vi uppnå ett digitalt arbetssätt med en helt digital hantering av dokumentation och handlingar i organisationen, berättar Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg vid SKR, och poängterar att elektronisk arkivering är själva kärnan i det arbetet.

Förbättrat stöd vid precisering av krav

Kristina Fenger-Krog menar att en lärdom som hon och hennes kollegor tagit med sig från arbetet med att anskaffa e-arkiv, är hur viktigt det är att sätta sig in i vad kraven och villkoren innebär, och att veta vad det är för krav man efterfrågar – även när man som hennes organisation avropar från ett befintligt ramavtal och inte upphandlar själva.

Clara Wadman, som är avtalsansvarig för digitala tjänster på Inköpscentralen, håller med om vikten av detta. Hon berättar att det framöver blir ännu enklare att avropa från ramavtalet för e-arkiv tack vare det nya avropsstöd som tagits fram.

Stödet består bland annat av en ny avropsvägledning och omarbetade dokument för kravfångst för respektive delområde.

– Vår förhoppning är att stödet ska göra det enklare för organisationer som står inför ett avrop att precisera sina krav, vilket i sin tur underlättar och skapar tydlighet gentemot ramavtalsleverantörerna, berättar Clara.

Hon passar också på att uppmana de organisationer som ännu inte ställt om sina arkivsystem att göra det:

– Vårt ramavtal erbjuder specialiserat konsultstöd för att komma igång med elektronisk arkivering. Eftersom processen att anskaffa och införa e-arkiv ofta tar längre tid än vad man tror, är vår rekommendation att påbörja arbetet så snart som möjligt. Beslutet att övergå till elektronisk arkivering är enbart en tidsfråga.

Läs mer om ramavtalet för e-arkiv här!

Kommentarer (1)
Helena Elfving
1. Skrivet den 7 februari 2024 kl. 15.24
Hej Undrar om jag kan få den kravspecen som fanns till ramavtalet med e-arkiv? Finns det något nytt avtal?
Skriv en kommentar

Här kan du läsa mer om E-arkiv och ta del av stöddokument.

Vill du veta mer?

Kontakt person bild
Clara Wadman
Kategoriansvarig digitala tjänster
Adda Inköpscentral
08 709 55 66
072 994 79 56