23 september 2020 Organisation | Arbetssätt

”Försörjningsprocessen börjar redan där de politiska besluten fattas”

Under det senaste året har AffärsConcept genomgått en metamorfos. De har vridit och vänt på sig själva och hittat nya insikter kring hur de kan göra ännu större nytta för sina kunder. Charlotte Murray har varit med och drivit förändringsresan, först som biträdande affärsområdeschef och sedan 1 juli som affärsområdeschef.

Det som föranledde den utvecklingsfas som tog sin början för drygt ett år sedan, var en vilja att synliggöra AffärsConcepts position på marknaden, både för dem själva och för kunderna.

– Vi ville hitta en position där vi kan göra maximal nytta och skapa ett så stort mervärde för våra kunder som möjligt, berättar Charlotte Murray. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi vill hjälpa våra kunder att arbeta mer strategiskt och skapa en hållbar försörjningskedja.

Kunddialog resulterade i fem verksamhetsområden

Charlotte och hennes kollegor startade med en gedigen omvärldsanalys och djupintervjuer med flera kunder för att ta reda på hur de ansåg att AffärsConcept bäst kunde hjälpa dem. Snart blev det klart att en stor del av kundernas behov kunde ringas in genom att fokusera på fem verksamhetsområden.

– I dialogen med kunderna fick vi bekräftat att många kämpar med komplexa it- och entreprenadprojekt, behöver någon som kan leda dem genom affärs- och upphandlingsjuridiken eller vill ha hjälp att genomlysa hela inköpsorganisationen och hitta ett mer strategiskt arbetssätt. Allt det har vi stor kompetens och erfarenhet inom och vi såg att genom att avgränsa oss till specifika områden kan vi fördjupa oss ännu mer i utmaningarna och möjligheterna inom just dessa, förklarar Charlotte.

De områden som AffärsConcept identifierade och nu har gjort till sina verksamhetsområden är:

  • It och digitalisering
  • Samhällsbyggnad
  • Upphandlings- och affärsjuridik
  • Styrning och analys
  • Utbildning

Verkar på gränsen mellan branscherna

AffärsConcept har i och med den nya inriktningen tagit steget från att erbjuda konsulter med ren upphandlingskompetens till att erbjuda strategiskt tunga affärsrådgivare med verksamhetskunskap inom de utpekade områdena. Därmed konkurrerar de nu på en större marknad. Det som gör dem unika, menar Charlotte, är dock deras positionering, att de hittat en nisch som de menar att ingen annan verkar inom.

– Vi är experter på upphandling och inköp, både teoretiskt och praktiskt, samtidigt som vi har en mycket hög kunskap inom affärs- och upphandlingsjuridik samt alla de övriga verksamhetsområden som vi specialiserat oss på, det gör att vi isticker ut bland våra konkurrenter.

”Upphandlingslagstiftningen ska inte ses som ett självändamål”

Sina uppdrag genomför AffärsConcept utifrån ett strategiskt försörjningsperspektiv som bygger på en modell som de tagit fram för att tydliggöra alla processer och beslut som föregår och följer efter, en upphandling. Just synen på upphandling som ett strategiskt viktigt redskap är något som Charlotte tycker upphandlingssverige generellt behöver bli bättre på.

– Upphandlingslagstiftningen är en grundläggande förutsättning för offentliga inköp, men ska inte ses som ett självändamål, utan som ett styrmedel för effektivitet och måluppfyllnad, förklarar hon.

Det är den grundläggande tanken som hon hoppas att AffärsConcept ska överföra till sina kunder med hjälp av den försörjningsmodell som de tagit fram.

– Vår försörjningsmodell synliggör hela försörjningskedjan, från politiska beslut och verksamhetsmål, via inköps- och upphandlingsstrategier, till konkret upphandling, implementering, uppföljning och analys. Genom den modellen kan vi hjälpa våra kunder att identifiera var de befinner sig i kedjan, samt vad de behöver ta hänsyn till innan ett försörjningsbehov kan lösas.

Vill stärka inköpsverksamhetens position i organisationen

Förutom att etablera försörjningsmodellen, är AffärsConcepts önskan att stärka inköpsverksamhetens position och funktion i organisationen, samtidigt som de visar hur viktigt det är att beslutsfattare blir involverade tidigt och kan påverka kravställningen.

– Försörjningsprocessen börjar redan där de politiska besluten fattas, men trots det kommer inköps- och upphandlingsfrågorna sällan upp förrän möjligheten att påverka redan är förbi, förklarar Charlotte. Att lyfta dem tidigare ökar chansen för ett lyckat resultat som bidrar till måluppfyllnaden.

Gemensam utveckling för ett bättre upphandlingssverige

I år fyller AffärsConcept 25 år. Om ytterligare fem år, när det är dags för trettioårsjubileet, hoppas Charlotte att de tveklöst ska vara förstahandsvalet för strategisk försörjning hos Sveriges upphandlande myndigheter och enheter.

– Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de strategiska verktygen för en långsiktig och verkligt effektiv försörjning. Där hoppas jag att vi är om fem år. På resan dit vill jag att vi och våra kunder fortsätter bidra till varandras utveckling och tillsammans lyfter Sveriges försörjning ytterligare en nivå, avslutar hon.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar