13 september 2021 Upphandling | Ramavtal

Fyra snabba frågor om Säkerhetsteknik konsulter

Nu är ramavtalet Säkerhetsteknik konsulter klart för avrop. Vi passade på att prata lite med avtalsansvarig David Vestberg och upphandlaren Pernilla Jönsson på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

konsult vid övervakningsskärmar

Hur har upphandlingen gått?

- Den har flutit på bra och samtliga anbudslämnare har tilldelats ramavtal. Syftet med upphandlingen har varit att erbjuda konsultinsatser inom flera olika säkerhetstekniska områden, berättar Pernilla.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Först och främst att det finns en bredd på anbudsområden vilket ger ett brett stöd för olika typer av uppdrag inom respektive område. Konsultuppdragen kan till exempel handla om risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar, kontroller och utbildningar, berättar Pernilla.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Att beställaren på ett enkelt sätt får tillgång till konsulter med både djup och bred kompetens inom säkerhetsteknik. Det kan handla om brandkonsulter, säkerhetskonsulter och konsulter inom fysisk säkerhet som kan tillhandahålla inbrottslarm och kameraövervakning, men också mycket mer, säger David.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Att vi gick i mål med vår ambition att kunna erbjuda konsulter inom samtliga områden som ingick i upphandlingen. Genom att använda mallen AMA 10 konsult underlättas avropsprocessen för både beställare och konsulter, menar David.

- Jag vill också lyfta fram våra egna mallar för uppdragsbeskrivning, förnyad konkurrensutsättning och utvärdering som underlättar arbetet med kravställningar, avrop och utvärderingar, avslutar Pernilla.

Avtalsområdet Säkerhetsteknik är helt nytt för Inköpscentralen och ingår i en grupp av ramavtal som tagits fram för att stödja kundernas arbete gällande säkerhet. Här kan du läsa mer om ramavtalet Säkerhetsteknik konsulter.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar