17 december 2019 HR-tjänster

HR utmaningar i en liten kommun

Vi har pratat med Hampus Fors HR-specialist på Älvsbyns kommun och ställt några frågor kring hur de arbetar med HR-frågor. HR-avdelningen i kommunen består av två enheter, HR-avdelningen och Bemanningsenheten. HR-avdelningen är kommunens spetskompetens inom arbetsgivarområdet.

- En HR-specialist hos oss jobbar både strategiskt och operativt berättar Hampus. Vi arbetar med personalfrågor som kan handla om allt från rekrytering, arbetsmiljöarbete, rehabilitering och lönebildning till att vara ett chefsstöd i olika ärenden och även fungera som rådgivare i olika arbetsrättsliga frågor.

En utmaning i en mindre kommun är den övergripande kompetensförsörjningen

- Det handlar framför allt om att säkerställa att det kommer finnas behörig och legitimerad personal i yrken som exempelvis lärare, förskollärare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor säger Hampus. Vi är just nu fem personer på HR-avdelningen, vi ska vara tillgängliga och arbeta med aktuella frågor här och nu men även ha ett långsiktigt perspektiv för de frågor som kan bli aktuella framöver.

Vi använder oss av olika digitala verktyg i den dagliga verksamheten, ett av våra verktyg är HR- & chefsguiden.

- Den stora fördelen med HR- & chefsguiden är att jag kan lita på att informationen som finns där är korrekt och uppdaterad säger Hampus och fortsätter: Det blir tydligt för oss som arbetar med HR och även för våra chefer ute i verksamheterna vart man kan hitta information samt att vi kan säkerställa att alla tar del av samma information.

- Ytterligare en fördel är att cheferna på egen hand kan hitta svaren på vissa frågor i chefsguiden. Behöver de ytterligare information eller vill diskutera med oss på HR så har de ändå en grund att utgå ifrån avslutar Hampus.

Tipsa en vän