25 november 2020 Upphandling | Uppföljning | Hållbarhet

Första resultatet av KemKollens uppföljningar

Nu släpps rapporten med resultat från KemKollens uppföljningar under 2019 på temat ”Mjukt och tryggt”.

Bild på basketbollar

Under detta pilotår utfördes kemiska analyser på temat "Mjukt och tryggt" av lekmattor, utklädningsdräkter, bollar och gymnastikmattor samt vårdtextilier, varselkläder och möbeltextilier. Totalt 45 varor från 17 leverantörer ingick i uppföljningen.

- KemKollen "Mjukt och tryggt" är ett resultat av ett fantastiskt samarbete mellan alla som har deltagit - SKL Kommentus Inköpscentral, Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling, Trossa, Region Skåne, Region Östergötland, Region Stockholm, Stockholm stad, Göteborg stad, Region Uppsala, Region Jönköpings Län, Malmö stad och Helsingborg stad, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg och ansvarig för KemKollen på SKL Kommentus Inköpscentral.

I rapporten redovisas samtliga analysresultat utan att artiklar namnges eller individuella leverantörer anges.

- Det samlade resultatet av laboratorieanalyserna som gjorts i studien ger en positiv bild till det upphandlade sortiment som testats. Även om flertalet varor innehöll skadliga ämnen var det i halter under lagstiftade gränsvärden. Endast en vara av totalt 45 st innehöll högre halter av ett reglerat skadligt ämne, fortsätter Anna Löfström.

Analysresultaten i sin helhet har kommunicerats till de kommuner och regioner som deltagit i uppföljningen och respektive leverantör har fått ta del av resultat för sina analyserade varor. Resultaten kan användas av de upphandlande myndigheter som deltog i studien i deras dialog med sina leverantörer. Eventuella avtalsbrott hanteras av respektive upphandlande myndighet.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar