16 december 2020 Uppföljning | Ramavtal | Hållbarhet | Arbetssätt

Så har Inköpscentralen under hösten följt upp risken för tvångsarbete i våra ramavtal

Med anledning av SVTs rapportering om risken för tvångsarbete i Kina vill SKL Kommentus Inköpscentral klargöra att vi tar brott mot mänskliga rättigheter på största allvar och arbetar hårt tillsammans med våra leverantörer för att tvångsarbete inte ska förekomma på våra ramavtal.

Bild: Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for Sale, Figure 6

Risken för tvångsarbete i leveranskedjorna på våra ramavtal för hälsovårdsprodukter specifikt kopplade till fabrikerna Hubei Haixin och Zhende Medical, identifierade vi i början av oktober. I enlighet med våra rutiner inledde vi då dialog med OneMed som är grossist på de aktuella ramavtalen.

- OneMed har gett oss tydlig information om när risksituationen uppstod, vad som gjorts efter det och hur de bedömer status idag. De har inga indikationer på att tvångsarbete längre förekommer vid de aktuella fabrikerna men arbetar vidare med bl.a. uppföljning via sin egen revisionsbyrå i Shanghai. Vi bedömer att OneMed tar dessa frågor på största allvar och arbetar med dem konsekvent, men vi kommer självklart fortsätta följa upp detta noga och är alltid beredda att vidta nödvändiga åtgärder om situationen ändras, säger Olof Molander, affärsområdeschef på Inköpscentralen.

Samarbete med regionernas nationella kansli

I uppföljningen av produkterna på vårt bristvaruavtal, samarbetar Inköpscentralen med regionernas nationella kansli för hållbar upphandling och om pandemiläget tillåter planerar vi att genomföra egna fabriksrevisioner nästa år.

Inköpscentralen har arbetat med frågan om uigurers rättigheter under en längre tid, framför allt i dialog med leverantörer som tidigare anskaffat bomull från Xinjiang. Som vi skriver om här arbetar vi även med det ur ett större perspektiv tillsammans med Statens inköpscentral, Svenska kyrkan och regionernas nationella kansli.

I samband med detta genomför Inköpscentralen för närvarande följande aktiviteter:

  • Vi kartlägger våra avtal och leverantörer utifrån de varumärken, underleverantörer och riskområden som nämns i internationella rapporter på området.
  • Vi utreder tillsammans med övriga parter i samarbetet vilka effekter situationen får för såväl våra ramavtal som offentliga inköp ur ett bredare nationellt perspektiv.
  • Tillsammans med övriga parter i samarbetet ska vi inom kort skicka ett öppet brev till berörda leverantörer där vi tydliggör vilka faktorer de ska vara vaksamma på för att upptäcka tvångsarbete i leveranskedjorna.

- Som alla köpare av produkter från länder med risk för brott mot mänskliga rättigheter, har vi ett stort ansvar att efter bästa förmåga säkerställa att de produkter vi köper framställs under rättvisa arbetsförhållanden, säger Olof Molander. Men att omedelbart avbryta affärsrelationer vid misstanke om t.ex. tvångsarbete, är inte alltid den bästa vägen framåt då även det kan ha potentiellt negativa effekter på mänskliga rättigheter. Första steget är ofta istället att ställa krav på att tillverkaren slutar använda sig av tvångsarbete, precis som OneMed har gjort, och först om inte det hjälper avbryta samarbetet. Vi har arbetat med de här frågorna i många år, men de är komplexa och det finns alltid mer att göra. Därför utvärderar vi löpande vårt arbete och inleder samarbeten med andra med hopp om att på sikt kunna bidra till en förbättring av det sociala hållbarhetsarbetet i Sverige.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar