15 juni 2021 Upphandling | Organisation

”Samtalen med våra kunder har blivit enklare under pandemin”

Förändrade behov hos kunderna, en fortsatt längtan efter att ses, namnbyte på företaget och febril aktivitet och planering för framtiden. Så sammanfattar Addas vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell den här våren. Läs sommarintervjun och ta del av vad hon tycker har varit mest påtagligt under pandemin, vad som händer i höst och vad tar hon med sig från distansarbetet.

(På bild: Eva-Lotta Löwstedt Lundell)

Eva-Lotta, hur skulle du sammanfatta det senaste halvåret?

- Årets första halvår tycker jag har präglats av en väntan på post-corona, men också av febril aktivitet inte minst med vårt namnbyte, och så en hel del planering för framtiden. Vi har många roliga projekt på Adda som tagit fart under våren som jag verkligen ser fram emot att få följa. Och tillsammans med många andra har vi diskuterat och resonerat om hur en stark försörjningsberedskap ska byggas i framtiden - viktiga frågor!

Kan du se att behoven från våra kunder har förändrats under pandemin?

-Ja, vi kan verkligen se att mångas fokus har förflyttats och handlar nu mycket om att skapa stabilitet och trygghet, inte minst vad gäller strategiska försörjningsfrågor. Riskmedvetenheten har ökat och behovet av omvärldsspaning likaså. Omställningen i arbetslivet har sopat bort de sista hindren för att effektivisera och utveckla verksamheterna med ny teknik vilket jag ser som positivt. Jag tycker dessutom att samtalen med kunderna har blivit enklare under pandemin. Vi är alla mer lättillgängliga och avstånden har ju definitivt minskat, vilket är en fantastiskt fin effekt!

Bestående omställning tar tid

Vad tar du med dig från distansarbetet?

-Efter de första vaccindoserna gavs har vi alla tappert väntat på att kunna göra någon form av omstart. Men successivt har våra nya rutiner blivit vardag och verkligen rotat sig i våra liv. Jag tror att just de sista månaderna har inneburit att vi förändrat vårt sätt att arbeta för all framtid. Hade pandemin varit över i höstas så hade kanske inte förändringen blivit bestående. Så en viktig insikt jag tar med mig efter 1,5 år av distansarbete är alltså att bestående omställning tar tid, oavsett vad det är som ska ställas om.

Vad har varit mest utmanande med att arbeta och leda på distans?

-Den största utmaningen är att leda och utveckla en verksamhet under helt nya förutsättningar. Arbetet de senaste året har blivit mer uppgiftsorienterat och det har gått fantastiskt bra att leverera på våra uppdrag och planer. Men det har också blivit svårare att hålla ihop hela verksamheten, skapa engagemang, stolthet och stärka relationer i större grupper, och även tillsammans med de som är längre bort i organisationen. Det har nog försämrat tillsammansarbetet kring nya utmaningar som hur vi ska lösa framtidens problem. För mig personligen har alla digitala möten gjort att jag har svårare att minnas vad som sagts och diskuterats, och med vem, när det inte finns så mycket att fästa upp samtalen på. Allt ser likadant ut.

Vad har varit mest överraskande?

-Det mest överraskande var väl att Svenska akademin uppmärksammade vårt nya namn genom att adda det till deras ordlista. Det var i alla fall vältajmat.

Nya tjänster och utbildningar inom det försörjningsstrategiska området

Vad händer på Adda i höst?

Vi planerar för en varsam återgång till kontoren men kommer samtidigt arbeta mer flexibelt framöver. Det är många saker och projekt på gång: vi kommer att lansera nya tjänster och utbildningar inom det försörjningsstrategiska området, vi startar utvecklingen av en ny DIS-plattform, fortsätter samarbetet med SKR och Inera inom digitaliseringsområdet, för att nämna några exempel. Håll utkik!

Vad ser du fram emot i sommar?

Jag ser extra mycket fram emot att få samla hela familjen för första gången på 1,5 år. Vi har varit utspridda under pandemin, men om allt går som planerat kommer vi träffas igen under en vecka i sommar. Jag håller alla tummar för det!

Vad skulle du vilja hälsa till våra kunder?

Jag vill verkligen tacka för det samarbete som har varit. Vi har nog alla sett att det finns en enorm samarbetsvilja hos varandra och att vi verkligen hjälpts åt i den här omställningen. Tittar vi på landets regioner, kommuner och myndigheter så har det varit särskilda omständigheter för alla och extremt påfrestande för många. Därmed hoppas jag att alla medarbetare i offentlig sektor får den återhämtning de behöver och kan njuta av sommaren. Och jag önskar såklart att vi går en ljusare höst till mötes!

Tipsa en vän