29 april 2021 Upphandling | Ramavtal

Utredning klar - Tunstall utesluts från upphandlingar

Adda Inköpscentral har nu avslutat den utredning som vi påbörjade i höstas av vår tidigare ramavtalsleverantör Tunstall. Vi har beslutat att utesluta Tunstall i två aktuella upphandlingar inom trygghetslarm och trygghetsskapande teknik.

I oktober drabbades Tunstalls trygghetslarm av stora problem med framförallt långa svarstider i larmmottagningen vilket fick allvarliga konsekvenser för kommuner och brukare. Därför startade Inköpscentralen i höstas en utredning av Tunstall i syfte att klarlägga om händelserna utgjorde avtalsbrott, samt om Tunstall kunde visa sig pålitligt som framtida ramavtalsleverantör.

Nya tilldelningsbeslut

Utredningen har visat att Tunstall brutit mot det tidigare ramavtalet i flera avseenden. Tunstalls medverkan i utredningen har även undergrävt vårt förtroendet för dem som bolag och tydliggjort att de i nuläget inte kan leva upp till våra krav när oförutsedda problem uppstår i deras tjänster. Då vi måste ha hög tillit till våra leverantörer av samhällskritiska tjänster, som trygghetslarm och trygghetsskapande teknik, har vi beslutat att utesluta Tunstall som leverantör från både Trygghetslarm och larmmottagning 2019 och det närliggande ramavtalet Trygghetsskapande teknik 2018. Det innebär att vi har fattat nya tilldelningsbeslut i båda dessa upphandlingar där Tunstall inte längre ingår som leverantör.

Ingen anledning att tvivla på larmens funktion

Vi vill poängtera att utredningen inte har visat att det finns anledning att tvivla på att Tunstalls larm fungerar som de ska just nu. Vårt beslut att utesluta Tunstall från kommande ramavtal grundar sig på vår bedömning att företaget inte kan leva upp till våra högt ställda krav som ramavtalsleverantör.

Tipsa en vän