Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Sanktioner mot Ryssland - förbud att fullgöra kontrakt

EU har beslutat om sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina. Sanktioner finns bland annat i rådets förordning (EU) nr 833/2014 den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Sanktionerna ska tillämpas i alla EU:s medlemsstater.

Bakgrund

I artikel 5 k i förordningen finns bestämmelser om förbud att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med vissa ryska enheter. Förbudet att tilldela kontrakt trädde i kraft den 9 april 2022.
Från och med 11 oktober 2022 är det dessutom förbjudet för en upphandlande myndighet att fullgöra ett kontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt, eller 
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag, av en enhet som avses i föregående punkter.

Förbudet gäller även underleverantörer och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas under förutsättning att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

Vad ni själva måste göra

Varje upphandlande myndighet har ett eget ansvar för att den inte ingår eller fullgör kontrakt som träffas av EU:s sanktioner. Enligt Upphandlingsmyndigheten innebär förbudet att en upphandlande myndighet bör kräva information från sina leverantörer om misstanke uppkommer om att kontraktet träffas av de aktuella sanktionerna.

Observera att det gäller även då ni använder Inköpscentralens ramavtal. Får ni anledning att misstänka att ni ingått ett kontrakt som omfattas av EU:s sanktioner bör ni omedelbart kontakta leverantören för att utreda om detta stämmer eller inte. Kontakta även Inköpscentralen omgående, så att vi får möjlighet att hjälpa er utreda misstankarna.

Vad Inköpscentralen gör

Vi har genomfört ett arbete för att så långt möjligt kontrollera de leverantörer som vi ingått ramavtal med. Dessa kontroller omfattar en kartläggning av leverantörernas koncernstrukturer för att se om det finns ryska bolag. Vi har även låtit kontrollen omfatta belarusiska bolag. Vi har dessutom genomfört en screening av leverantörerna mot en databas innehållande globala sanktionslistor, Personer i politiskt utsatt ställning (PEP), negativ publicitet (Adverse media) och statligt ägda företag (SOE). Kontrollerna har genomförts i nära samarbete med leverantörerna.

Utifrån de kontroller vi har gjort, har vi inte hittat något som indikerar att någon leverantör som vi ingått ramavtal med skulle omfattas av sanktionerna.

De genomförda kontrollerna

Kartläggning av leverantörernas koncernstruktur
Vi har gjort en kartläggning av koncernstrukturen hos samtliga leverantörer vi ingått ramavtal med där vi letat efter ryska och belarusiska bolag. Kontrollen omfattar moder-, dotter- och systerbolag. I det fåtal fall där sådana bolag kunde identifieras har en uppföljning genomförts för att säkerställa att detta inte innebär att dessa leverantörer omfattas av sanktionerna. Samtliga leverantörer som var aktuella för denna fördjupade uppföljning har inkommit med svar på våra frågor. Utifrån dessa svar har vi gjort bedömningen att koncernkopplingarna till de ryska och belarusiska bolagen i sig inte innebär att någon leverantör omfattas av sanktionerna.

Screening av leverantörerna
Vi har sökt samtliga de leverantörer vi ingått ramavtal med i en databas som omfattar: Globala sanktionslistor, Personer i politiskt utsatt ställning (PEP), Negativ publicitet (Adverse media), Statligt ägda företag (SOE)

Resultatet ger en ögonblicksbild 

Vi vill uppmärksamma er på att resultaten av kontrollerna ger en ögonblicksbild av omständigheterna hos en leverantör. Till exempel kan vem eller vilket bolag som äger en leverantör ändras över tid. Det är alltså möjligt att resultatet av en kontroll har ändrats sedan Inköpscentralen genomförde den. På sidan för respektive ramavtal och DIS framgår det när den senaste kontrollen av leverantörerna är genomförd. 

Fortsatta kontroller

Inköpscentralen kommer att fortsätta genomföra kontroller och även stickprov avseende vissa leverantörer och ramavtal/DIS. Inköpscentralen kommer alltid att agera om vi misstänker att omständigheterna hos en leverantör är sådana att kontrakt riskerar att omfattas av sanktioner. Informationen på vår hemsida kommer att uppdateras löpande.

Har du frågor?

Kontakta oss

Telefon 08 525 029 96
Mejl inkopscentralen@adda.se

Relaterad information

Upphandlingsmyndigheten har samlat användbar information om sanktionerna och vad förbudet att tilldela och fullgöra kontrakt med ryska leverantörer innebär. Läs mer på deras hemsida