Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Sanktioner mot Ryssland och hur de påverkar

Vi har idag inga ramavtalsleverantörer som är föremål för EU:s sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Läs mer om vårt arbete och om hur våra ramavtal och leveranser till offentlig sektor påverkas. 

Ukraina_flagga_smal.png

Svartlistning av leverantörer som är verksamma i Ryssland

Uppdatering 27 juni 2023

Vi håller oss uppdaterade om de uttalanden som görs från EU angående Ryssland och de sanktioner som EU antar. I dagsläget ser vi inte att vi har laglig grund att utesluta leverantörer eller kräva att våra leverantörer plockar bort produkter enbart till följd av ”svartlistning” som sker av bland annat Ukrainas antikorruptionsministerium. Det kan till exempel gälla koncerner där enskilda bolag väljer att fortsätta sin verksamhet i Ryssland. 

Vi har idag inga ramavtalsleverantörer som är föremål för EU:s sanktioner. Om det ändrar sig kommer vi att informera och agera.

I april 2022 antog EU rådet en ny förordning

Rådet antog en förordning för sanktioner mot Ryssland som inbegriper offentliga kontrakt. Adda Inköpscentral har tagit fram en handlingsplan och en strategi för att hantera detta i våra upphandlingar och avtal.

I Inköpscentralens upphandlingar ska leverantörer intyga att de inte är föremål för sanktioner, att de följer importförbuden och så vidare.

För att du som kund ska känna dig trygg med att ni inte bryter mot sanktionsförordningen när ni avropar från våra ramavtal, kommer du att få ta del av de uppgifter som framkommer under våra kontroller. Läs mer om genomlysningen av våra befintliga ramavtal som vi genomfört.

Information om prishöjningar

Just nu får Adda Inköpscentral förfrågningar från en del av våra leverantörer om att de önskar höja sina priser på grund av orsaker kopplade bland annat till kriget i Ukraina. Vi har därför infört en förstärkt beslutsgång gällande tillfälliga höjningar. Vi gör inga generella höjningar över hela avtalsportföljen, utan bedömer de enskilda avtalen utifrån dess olika juridiska förutsättningar samt vilka konsekvenser en korrigering kan få och vad som kan hända om vi låter bli.

Vi accepterar inte allmänt hållna förfrågningar, utan leverantören måste tydligt visa hur stor del av deras totala kostnad som påverkas av till exempel ökade transportkostnader. De måste alltså argumentera varför priserna på just dessa varor behöver justeras och vilka konsekvenser som kan uppstå om detta inte görs.

Här kan du läsa den information vi har skickat till alla våra leverantörer, gällande önskemål om prisjusteringar utöver avtalsvillkor:
Inköpscentralens leverantörsbrev avseende prisjusteringar_maj 2022.pdf (402 kB, nytt fönster)

Vi för också dialog med andra upphandlande myndigheter för att höra hur de resonerar kring vad som är rimliga prishöjningar. Information om eventuella prishöjningar kommer att publiceras här och på respektive ramavtalssida.

Påverkade ramavtal

2023

Uppdatering 23 februari 2023

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 På grund av världsläget och brist på pappersmassa behöver Lyreco Advantage Sweden AB fördela leveranserna jämt till kunder så att fler ska kunna få leverans av kopieringspapper. Lyreco har också meddelat att de just nu bygger ikapp sitt lager och att tillgången kommer att lätta i november. Vi hoppas att ni har förståelser för detta.

Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Parkmaskiner och gräsklippare För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer som är tilldelade på anbudsområdena; 2. Redskapsbärare och 3. Traktorer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med branschorganisationen Maskinleverantörerna som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

VA-material 2019-2 För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med konsultbolaget Prognos som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 På grund av omfattande problem sett till försörjningskedjan, kan inte våra leverantörer längre leverera dammbindningsmedlet kalciumklorid (CaCl2) under avtalets resterande löptid. Den uppkomna situationen är inte unik för Sverige utan präglar hela den europeiska marknaden.

Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

2022

Uppdatering 20 oktober

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Bränslepellets 2016 DIS Efterfrågan på pellets har i hela Europa ökat i takt med att fossila bränslen, el och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pellets på marknaden, då pellets inte längre importeras från Ryssland.

Elenergi 2017 DIS Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar, framför allt i de södra delarna av Sverige.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 På grund av världsläget och brist på pappersmassa behöver Lyreco Advantage Sweden AB fördela leveranserna jämt till kunder så att fler ska kunna få leverans av kopieringspapper. Lyreco har också meddelat att de just nu bygger ikapp sitt lager och att tillgången kommer att lätta i november. Vi hoppas att ni har förståelser för detta.

Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Parkmaskiner och gräsklippare För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer som är tilldelade på anbudsområdena; 2. Redskapsbärare och 3. Traktorer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med branschorganisationen Maskinleverantörerna som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

VA-material 2019-2 För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med konsultbolaget Prognos som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 18 oktober
Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Bränslepellets 2016 DIS Efterfrågan på pellets har i hela Europa ökat i takt med att fossila bränslen, el och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pellets på marknaden, då pellets inte längre importeras från Ryssland.

Elenergi 2017 DIS Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar, framför allt i de södra delarna av Sverige.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Parkmaskiner och gräsklippare För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer som är tilldelade på anbudsområdena; 2. Redskapsbärare och 3. Traktorer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med branschorganisationen Maskinleverantörerna som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

VA-material 2019-2 För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med konsultbolaget Prognos som vidimerar dessa kostnadsökningar.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 12 oktober
Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Bränslepellets 2016 DIS Efterfrågan på pellets har i hela Europa ökat i takt med att fossila bränslen, el och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pellets på marknaden, då pellets inte längre importeras från Ryssland.

Elenergi 2017 DIS Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar, framför allt i de södra delarna av Sverige.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 12 oktober
Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Bränslepellets 2016 DIS Efterfrågan på pellets har i hela Europa ökat i takt med att fossila bränslen, el och utsläppsrätter har blivit dyrare. Just nu råder det brist på pellets på marknaden, då pellets inte längre importeras från Ryssland.

Elenergi 2017 DIS Elpriserna på kontinenten är fortsatt höga och påverkas i grunden av höga bränslepriser (naturgas, kol och olja). I Norden påverkas elpriserna av prisnivån på kontinenten. Även begränsningar i produktion och överföring drar upp priserna på kort och lång sikt. Sammantaget innebär det högre elpriser vissa timmar, framför allt i de södra delarna av Sverige.

Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och kommande vinter.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 14 september
Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Personal Protective Equipment 2017Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Leverantören Salinity AB har rätt att göra en prisjustering med kort varsel. Adda Inköpscentral har genomfört en grundlig utredning av underlag och fakta som leverantören framfört för att vidimera sina ökade kostnader. Vintervägsalt bedöms även som en produkt av samhällskritisk vikt. Därför har Adda Inköpscentral valt, efter förstärkt beslutsgång, att acceptera de begärda prisjusteringarna för att säkerställa leveranser inför den sista vintersäsongen.

 • Vägsalt 31%
 • Frakt 10%

Ny uppdaterad prisbilaga är publicerad i Tendsign. 

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 19 augusti

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Adda Inköpscentral har efter förhandlingar och förstärkt beslutsgång, som skedde i juli, kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena: 

5. Personlig hygien och förband
6. Vård
7. Städmaterial 
8. Rengöringsmedel

Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. 

På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Personal Protective Equipment 2017 - Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 31 maj

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 Ryssland står för en stor del av råmaterialet (ca. 10-30%), vilket påverkar marknadspriset. Även ökade energipriser leder till att transport- och tillverkningskostnaderna går upp. Vidare är det fortsatt brist på halvledare som stör den normala produktionstakten.

Generalagenturen (GA) representerar tillverkaren och produkten i Sverige, och får direktiv av tillverkaren/ägaren hur prissättningen ska ske. Ramavtalet har inga begränsningar i hur ofta eller hur mycket prisjusteringar som kan ske från GA. Återförsäljaren kan sedan lämna ytterligare rabatt i den FKU som görs av avropande myndigheter, utöver den rabatt som GA lämnar i ramavtalet.

Ramavtalet följer hur branschen fungerar och ska ge ett brett utbud och öka priskonkurrensen i den FKU som avropande myndigheter gör. Vår rekommendation för att minimera riskerna med prishöjningar är att i kontraktet efter avrop jobba med maxtak på hur mycket priset får ändras under kontraktstiden, i kombination med en rabatt som är fast. Om det finns en begränsning på hur mycket bruttopriset kan ändras, så ger rabattsatsen en lite mer rättvisande bild av vad nettopriset kommer bli. Det finns också en punkt i bilagan ALOS05 som hanterar pris. ALOS05 gäller i alla FKU:er som görs från avtalet, oavsett om bilagan är med i er FKU eller ej.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Personal Protective Equipment 2017 - Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 17 maj

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Med anledning av EU:s sanktionsförordning, som trädde i kraft i april, har vi bett ramavtalsleverantörerna att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. Vi har nu fått svar på försäkran från samtliga leverantörer att de inte har kopplingar till Ryssland.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 13 maj

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Vi har fått uppgifter om att en av ramavtalsleverantörerna har verksamhet i Ryssland. Med anledning av EU:s sanktionsförordning har vi bett ramavtalsleverantören att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. 

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. Tisdagen den 10 maj publicerade Aftonbladet en artikel som kritiserar Ikea för att de fortfarande låter sina leverantörer köpa trä från Ryssland. Här är Ikeas svar.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 10 maj

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Entrémattor 2017 Vi har fått uppgifter om att en av ramavtalsleverantörerna har verksamhet i Ryssland. Med anledning av EU:s sanktionsförordning har vi bett ramavtalsleverantören att inkomma med en försäkran om eventuella kopplingar till Ryssland som kan omfattas av sanktionsförordningen. 

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser. 

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 4 maj

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Sedan tidigare har leverantörerna för anbudsområde 2 - Papperspåsar för matavfall fått möjlighet att temporärt justera sina priser för perioden november-april med anledning av ökade priser på grund av pandemin. I samband med Rysslands invasion av Ukraina har råvarupriset på pappersmassa återigen ökat kraftigt. Därför har Adda Inköpscentral, via förstärkt beslutsgång, godkänt ytterligare en prisjustering och ett ändringsavtal har tecknats med tilldelade leverantörer. Prisjusteringsklausulen har ersatts av det index som branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram:

För påsar av papper:

 • 60 % Risiindex, produktgrupp Unbleached Sack Kraft 80 gr
 • 30 % Producentprisindex (PPI)
 • 10 % T08SÅ14, partigodsindex

Prisändringen får vara maximalt 90 procent av den sammanlagda indexjusteringen. Ändringsavtalet löper från och med den 2022-05-01 till och med 2023-04-30.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 29 april

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

 

Uppdatering 29 april

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas kunder att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

 

Uppdatering 31 mars

Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter. Kunder rekommenderas att genomföra större beställningar för att minska antalet leveranser. Prishöjning av frakterna har aviserats, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu. I avtalet finns en liten produktion i Ukraina, Ryssland och Belarus. Tillgången har säkerställts på kort sikt och likvärdiga ersättare finns att hänvisa till.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Läromedel 2017 På grund av höjda elpriser och pappersbrist så råder längre ledtider hos tryckerierna. Därför har Adda Inköpscentral i dialog med leverantören bestämt att förlänga och tidigarelägga starten på perioden som man kan beställa läromedel. I år kommer tidsfönstret för höstterminens beställningar öppnas redan 1 april och beställningar kan läggas fram till och med vecka 23.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 17 mars
Fetstil = ny information sedan senaste uppdatering. Övrig information gäller fortfarande, men har publicerats tidigare.

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Elenergi 2017 DIS Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. Priserna på terminsmarknaden föll under förra veckan, däremot har spotpriserna stigit kraftigt. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Hygienartiklar och städmaterial 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter. Kunder rekommenderas att genomföra större beställningar för att minska antalet leveranser. Prishöjning av frakterna har aviserats, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu. I avtalet finns en liten produktion i Ukraina, Ryssland och Belarus. Tillgången har säkerställts på kort sikt och likvärdiga ersättare finns att hänvisa till.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 Fabriker finns i de utsatta områdena och produktionen har kunnat styras om för fortsatt säkrad leverans. Transporter och leveransvägar bevakas noga, men har ingen större påverkan för närvarande.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Resebyråtjänster 2018 Begränsningar i luftrummet kan leda till förseningar och ändrade flygtider när resvägar förlängs.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Adda Inköpscentral för löpande dialog med leverantörer, bransch och berörda myndigheter. I dagsläget syns inga problem i leveranskedjan eller kapacitet att leverera produkter. Marknaden ser inga indikationer på generell eller långtgående produktbrist eller större förseningar i leveranser. Osäkerheten på marknaden är just nu mycket stor och har drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider. Priserna på produkten AdBlue har stigit kraftigt och på sikt finns det risk för produktbrist. Volymerna idag möter dock efterfrågan. Sverige har de senaste åren minskat importen av råolja från Ryssland och är i dagsläget låg, endast cirka 5% av landets totala råoljeinköp. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel, se Relaterad information här på sidan.

Trygghetslarm och larmmottagning 2019 Leverantörer har sen tidigare flaggat för leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen. Det är svårt att förutsäga hur tillverkningen av hårdvara ser ut framöver från leverantörerna, men vi ser en risk för ökade produktions- och fraktkostnader.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Uppdatering 10 mars

Belöningsleksaker 2019 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Finansiell fordonsleasing 2020 och Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 I avtalen förutspår leverantörerna att högre råvarukostnader och leveranskostnader kan ske över tid.

Fordon 2018 I avtalet har vi identifierat störningar i leveranskedjan på grund av produktionsstopp hos två av avtalsleverantörerna. Dessa två leverantörer meddelar att det i dagsläget är oklart hur dessa nedstängningar kommer att påverka leveranskedjan, men man gör allt för att ställa om tillverkningen. Till detta ska man även komma ihåg att halvledarbristen som startade förra året fortsätter att störa den normala produktionstakten som många leverantörer i fordonbranschen har.

Laddningspunkter 2018-2 DIS I avtalet har en leverantör meddelat att eventuella leveransförseningar kan uppstå, men att de planerar att öka lagerhållningen på de populäraste produkterna.

Lekmaterial 2017 Avtalet påverkas av höjda drivmedelskostnader, vilket kan leda till prishöjningar.

Möbler 2017 I avtalet ser leverantörerna i dagsläget inga risker för leveransförseningar i någon större utsträckning, även om enstaka leveranser kan påverkas. Det finns på sikt en stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, främst gällande trä- och stålråvara. Vi ser tecken på att det kan bli ett ökat behov av möblering i tillfälliga boenden, med anledning av kommande flyktingströmmar. Leverantörerna försöker hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranser.

Postförmedlingstjänster 2017 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Stationstankning 2017 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018 Avtalen påverkas just nu genom att det finns en stor osäkerhet på marknaden som gör det svårt att förutspå utvecklingen. Osäkerheten har hittills drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider.

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda drivmedelskostnader för transporter då dessa produkterna fraktas i bulk, och med lastbil om 36 ton. I dagsläget ser vi olika lösningar från leverantörshåll för att hantera dessa ökade kostnader som inte går i linje med avtalen. Vi ser över hanteringen på Adda Inköpscentral, men idag är rekommendationen att kunder bör ha en tät dialog med leverantörerna för att förhöra sig om hur detta påverkar det enskilda avropade kontraktet.

Yrkeskläder och skor 2016-2 och Yrkesskor 2020-2 I avtalen ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till kund.

Har du frågor?

Kontakta oss
Telefon 08 525 029 96
E-post inkopscentralen@adda.se

Gäller från och med 11 oktober 2022. Här har vi samlat information om vad ni behöver göra, vad Inköpscentralen gör.

Frågor och svar

Finns ryska bolag med bland era leverantörer?

Vi har gjort en första analys av vår leverantörsbas utifrån moderbolag och moderbolagsland och kan i dag inte se något direkt ryskt ägarskap.

Tror Adda att informationen om påverkade ramavtal kommer att förändras mycket?

Det är förhållandevis snabba förändringar på marknaden just nu, det är därför svårt att ge ett säkert svar på frågan. I dagsläget är det mestadels produkter som berörs av ökade energi- och drivmedelskostnader som vi tror att förändringar kan ske den närmsta tiden.

Vi håller vår hemsida uppdaterad med information kring ramavtal som berörs av kriget i Ukraina.

Hur hanterar ni förfrågningar från leverantörer om prishöjningar?

Leverantörerna behöver visa hur stor del av deras totala kostnad som påverkas av exempelvis ökade transportkostnader. Inköpscentralens leverantörsbrev avseende prisjusteringar_maj 2022.pdf (402 kB, nytt fönster) 

Hur ska vi göra om den leverantör vi använder idag påverkas?

Om vi ser anledning att justera delar av ett ramavtal eller ett DIS kommer vi att meddela detta på hemsidan.

Hur ser ni på utvecklingen framåt?

Vi tror att det bästa man kan göra är att se över sin egen försörjning för att förstå sina egna försörjningsled och börja med de prioriterade verksamheterna inom kommunen/regionen/bolaget.

Hur jobbar Adda med att aktivt stötta Sveriges kommuner och regioner i dagsläget?

Vi är först och främst i dialog med våra kunder, myndigheter och leverantörer för att få tillgång till uppdaterad information. Vi delar och diskuterar även utmaningar mellan varandra i olika forum där vi är med och representerar ett kommunalt och regionalt försörjningperspektiv.

Så kan våra ramavtal stötta i krisen

Här listar vi olika ramavtal som kan underlätta för er i hanteringen av Ukrainakrisen.  

Bemanningstjänster 2020 
Sysselsättningsfrämjande åtgärder som kan stödja er i arbetet med att erbjuda ukrainska flyktingar tillfälliga arbeten.

Läromedel 2017 
Digitala, ukrainska läromedel.

Möbler för kontor och omsorg 

Möbler för skola och förskola  

Möbler återbruk 2021 
Möjlighet att få hjälp att inventera era förråd, köpa/hyra återbrukade möbler eller skapa en digital plattform där ni kan annonsera till andra verksamheter vilka möbler ni kan erbjuda.