Vad betyder Lönebildning?

Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Lönebildningen påverkas av de överenskomna kollektivavtalens innehåll som formar lönestrukturen, och därmed lönerna, hos en arbetsgivare. Den lokala lönebildningen är den process som i sin tur bestämmer lönerna hos en arbetsgivare. Våra avtal bygger till stor del på lokal lönebildning där både fördelningen av och storleken på utrymmet bestäms lokalt.