Är det någon prisskillnad på de olika behörigheterna

Nej, det är i dagsläget ingen priskillnad på de olika behörigheterna/kontotyperna.