Finns det andra jämförelsegruppen än riket?

Ja, det gör det, kommuner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och Stockholms län. Regioner har Södra Sverige, Norra Sverige, Mellansverige och De tre största.