När under året kommer SKR:s personal- och lönestatistik in i Lönelänken?

I november 2019 rapporterar arbetsgivarna in och i mars mars/april 2020 blir statistiken tillgänglig i verktyget.