Vad är det för skillnad på de olika behörigheterna

Avancerad användare - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och har tillgång till rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik, Egna rapporter, Lönekartläggning och Önskad lönestruktur på personuppgiftsnivå och har rättighet att ladda upp Eget data. Som avancerad användare får man även behörighet att bygga egna rapporter. För att kunna använda den så kallade ”Rapportbyggaren” kommer den "Avancerade användaren" få ytterligare en inloggning med ett annat användarnamn.

Användare nivå 1 - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik och Egna rapporter och kan se personuppgifter.

Användare nivå 2 - en person som tilldelats behörighet till tjänsten och rapporterna Eget data, SKR:s personal- och lönestatistik och Egna rapporter men kan inte se personuppgifter.

Kontaktperson - en person som för sin arbetsgivare har rättighet att godkänna och bilda nätverk med annan arbetsgivare än sin egen.