Vad kostar det att delta i projektet?

Det som er organisation betalar för i projektet är enbart självskattningsverktyget DiMiOS. Vi kommer att subventionera verktyget under projektets avtalstid utifrån en differentierad avgiftsmodell framtagen av SKR som bygger på organisationernas storlek.

Se prismodell nedan:

Licenstyp Antal anställda Avgift/år
XS < 500 5000 kr
S 501-2 000 7500 kr
M 2 001-5 999 10 000 kr
L 6 000 - 15 000 12 500 kr
XL > 15 000 15 000 kr

I dag, utan subventionering, kostar DiMiOS 25 000 kronor per organisation och år.