Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Juridiken som möjliggörare för omställning

För att nå framgång med digitalisering så behöver ofta juridiska aspekter och hinder beaktas och omhändertas. För att få kraft och effekt i detta arbete behöver juridiken bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Datum: 23 april
Tid: 09.00 - 12.00
Plats/ort: Digitalt via Teams
Type: Seminarium

För att nå framgång med digitalisering så behöver ofta juridiska aspekter och hinder beaktas och omhändertas. Ofta aktualiseras dessa perspektiv relativt sent i verksamhetsutvecklingsprocessen vilket skapar sämre förutsättningar för juridiken att bidra förutsättningsskapande och hindrar framdrift. Vad händer om man istället aktiverar detta perspektiv tidigt i en förändringsresa och möjliggör ett mer proaktivt än reaktivt bidrag från juridiken. Hur kan juridiken bli en mer naturlig del av utvecklingsarbetet? Hur bör jurister, digitaliserings- och verksamhetsansvariga personer tänka kring detta och hitta gemensamma arbetssätt?

I detta seminarium ger vi oss ut på en mångfacetterad resa tillsammans där vi utforskar juridik och digitalisering ur flera perspektiv. Från en överblick över nuvarande juridiska förutsättningar och forskning kring samspelet mellan juridik och digitalisering, via konkreta case från kommuner om så väl digital produktutveckling som verksamhetsförändring och hur juridiken blivit en naturlig del i det, till en blick in i framtiden och på hur spelplanen kan och bör förändras framåt.

Anmälan

Detta seminarium arrangeras inom ramen för kompetensforum för digital mognad och partnerprogram för leverantörer. Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum eller medlemmar i Partnerprogrammet. För övriga utgår en avgift.

Medverkande 

 • Charlotta Kronblad, forskare, Göteborgs universitet
 • Hans-Peter Erlingsson, jurist 
 • Kenneth Zetterberg, enterprisearkitekt
 • Olof Widgren, förbundsjurist, SKR
 • Shadan Ghafouri, digitaliseringsstrateg, Eskilstuna kommun
 • Manólis Nymark, jurist och IT-rättsexpert

Målgrupp

 • Chefs-/stadsjurister
 • Kommunjurister
 • Kanslichefer
 • Dataskyddsombud
 • Chefer och ledare
 • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
 • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Moderatorer

 • Olof Lönnroth, utvecklingsedare, Adda
 • Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg, SKR

Fördjupning - lärande efter seminarium

För Kompetensforums medlemmar arrangerar vi en uppföljande träff på vissa av seminarierna, varav detta seminarium är ett sådant. Dessa uppföljande träffar är till för fördjupat lärande, dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner som ingår i Kompetensforum. Det är alltså ni deltagare som driver samtalet vidare med stöd av oss på SKR och Adda. 

Den uppföljande träffen sker den 2 maj kl. 10:00-11:00 och kräver anmälan.

Läs mer och anmäl dig här: Fördjupning Juridiken som möjliggörare för omställning