Så gör andra

Vad säger forskarna om framtidens lärande i välfärden? Och hur har andra kommuner gjort för att få igång lärande i sina organisationer? Här kan du ta del av deras tips!

Bakrundsbild för sidhuvud
Framtidens lärande i välfärden

Vad är viktigast för framtidens lärande i välfärden? Vad tycker du? Fem forskare berättar om vad de tycker är viktigast.

Vilka effekter ger lärande?

Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om hur lärande och arbetsliv hänger ihop och om det livslånga lärandet.

Vikten av att få igång en bra kultur för lärande

Leif Denti, universitetslektor, Göteborgs universitet.

Lärande som del i kompetensförsörjningsstrategin

Lisa Skoogh Jansén, HR-strateg lärande och utveckling, Skellefteå kommun.

Här kommer några tips från Skellefteå och Lisa!

Lisa Skoogh Jansén, HR-strateg lärande och utveckling, Skellefteå kommun.

Skugga en kollega i en annan verksamhet

Sandra Örmander, HR-strateg, Hultsfreds kommun.