Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Webbutbildningar

Arbetsplatslärande - en verktygslåda

Kompetensförsörjningen är en av välfärdens största utmaningar. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder Adda Kompetens en utbildning och verktygslåda för att stärka innovationskraft och lärande för alla kommuner och regioner.

Nivå
Grundkurs
Pris
1995 kr ex. moms
e-Learning

Webbaserat

Lediga platser:
Obegränsat

Om utbildningen

Det finns en mängd forskning med fokus på arbetsplatslärande. För att denna samlade kunskap ska kunna komma till användning behöver det teoretiska och praktiska perspektivet överbryggas. Därför tar denna verktygslåda avstamp i vardagsnära tillfällen – tillfällen då det kan finnas (outnyttjad) potential att integrera lärande i det vardagliga arbetet. Genom att konkretisera centrala slutsatser från litteraturen och tydligt koppla samman dessa med vardagsnära tillfällen, stärks förhoppningsvis förutsättningarna för att slutsatserna får genomslag i praktiken.

Chefer och ledarfunktioner spelar en viktig roll för att få till stånd ett ändamålsenligt och hållbart lärande. Men det finns även andra centrala faktorer som behöver finnas på plats. Därför presenteras även centrala förutsättningar med tillhörande checklista för självreflektion. Tanken är att checklistan ska kunna användas som ett konkret stöd och väcka tankar kring behov av olika typer av förändringsarbeten i den egna verksamheten.


Utbildningen är ett konkret stöd för att skapa ett klimat för lärande och innovation i din organisation. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som: 

  • är första eller andra linjens chef
  • arbetar med att utveckla och stödja verksamheter såsom HR-funktioner, metodutvecklare eller liknande roller.
Men även du som arbetar i andra verksamheter och i andra roller kan ta del av den.

Ta gärna del av utbildningen tillsammans med en kollega för att kunna diskutera hur ni kan utveckla lärandet på er arbetsplats.

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta oss via e-post och ange vad du vill ha hjälp med så återkommer vi så fort vi kan!

Tel:
08 709 59 00 (vxl)
Skicka e-post

Gå flera för lägre avgift

Olika organisationer har olika behov. Därför erbjuder vi tre olika avgiftsmodeller för våra digitala utbildningar: organisationslicens, volymrabatt och enstaka utbildning. 

Avgiftsmodeller för Arbetsplatslärande

Om du vill boka en enstaka utbildning, för en person, klickar du på den röda knappen längst upp på kurssidan.

bild på kvinna som föreläser

Här kan du som är nyfiken ta del av ett kort smakprov på delar från utbildningen Arbetsplatslärande.

Läs mer om SKR:s nio strategier

Alla våra utbildningar bidrar till SKRs nio strategier för att möta kompetensutmaningen. Med det här initiativet vill vi bidra till tre av dem:

💡 Stärka ledarskapet,

💡 Ge stöd till medarbetarnas utveckling och

💡 Prioritera arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på SKR:s webb