Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Att driva välfärdens digitalisering som leverantör (7,5 hp)

Vill du som leverantör bidra aktivt till välfärdens digitalisering? På den här diplomeringsutbildningen får du med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna stötta dina uppdragsgivares digitalisering och påverka deras utveckling i det dagliga arbetet. Utbildningen ger även högskolepoäng vid Göteborgs universitet.

 

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som är eller arbetar för en leverantör som levererar tjänster och produkter inom digitalisering till välfärden. Du kan till exempel arbeta som konsult, utbildare inom digitalisering och digital utveckling eller leverantör av IT-tjänster.
Pris
12500

Priset är exklusive moms.

Du som är medlem i Addas partnerprogram för leverantörer erhåller en rabatt på 20% och betalar endast 10 000 kronor exklusive moms.

För vem?
Blandat lärande
Diplomering
5 träffar à 3 timmar + självstudier
Distans
23 okt - 18 dec
53 av 60 platser kvar

Om utbildningen

Välfärden står inför stora utmaningar, där en ökad leverans av välfärd måste levereras av en minskad arbetskraft, beroende på vår demografiska utveckling. För att vi ska klara detta behöver den offentliga sektorn bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter,och det måste ske både snabbt och hållbart.

Vi behöver ändra våra arbetssätt, bli mer resurseffektiva och samtidigt leverera välfärdstjänster som möter invånarnas behov.

För att en verksamhet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs en förmåga att balansera effektivisering (att förbättra dagens arbetssätt) och innovation (att jobba på helt nya sätt). Det ställer i sin tur krav på styrning, ledarskap, och hur det dagliga arbete bedrivs. 

Som leverantör till välfärdssektor är du en avgörande pusselbit för att den digitala omställningen ska vara möjlig. För att lyckas krävs en gemensam kunskapsgrund och en samsyn kring tillvägagångssätt och målbild. Det skapar förutsättningar för bättre leverantörssamarbeten och en ökad takt i digitaliseringen. 

Den här utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg för att som leverantör bidra till välfärdsutveckling genom digitalisering.

Bli diplomerad

När du fullföljt denna utbildning erhåller du ett diplom. Diplomet är ett bevis på att du lärt dig grundläggande forskningsbaserad kunskap och metodik som är viktiga för att framgångsrikt driva digitalisering i offentlig sektor. Diplomet utfärdas personligen till den enskilda medarbetare som fullföljt utbildningen.

Ger högskolepoäng

Utbildningen kombinerar forskningsnära och praktiknära inslag för att du som deltagare ska få med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna påverka och bidra till att driva digitalisering i egenskap av leverantör till välfärdssektorn. Efter utbildningen kan du tillgodose dig 7,5 högskolepoäng vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, som är vår samarbetspartner i genomförandet.

Mål

Efter utbildningen ska du känna till:

 • Olika sätt att organisera sig för digitalisering.
 • Olika styrningsrelaterade utmaningar och hur du kan jobba med dem utifrån din roll och ditt mandat.
 • Exempel på framgångsrika strategier för att driva digitalisering.
 • Hur samverkan kring komplexa frågor kan bidra till att lösa våra stora utmaningar.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men du bör ha erfarenhet av att arbeta som leverantör inom digitalisering i offentlig sektor.

För vem?

För dig som är eller arbetar för en leverantör som levererar tjänster och produkter inom digitalisering till välfärden. Du kan till exempel arbeta som:

 • Konsult inom digitalisering och digital utveckling, strategiutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning eller ledarskap.
 • Coacher/utbildare inom digitalisering som vänder sig till offentlig sektor.
 • Leverantör av IT-tjänster eller produkter.
 • Leverantör av service och/eller underhåll av fysiska och digitala produkter eller tjänster.

Upplägg

Utbildningen bygger på blandat lärande - en kombination av digitala lärarledda träffar och individuella självstudier.

 • De fem lärarledda träffarna är tre timmar långa och hålls med två veckors mellanrum, under två månader.
 • På de lärarledda träffarna fokuserar vi på processer, metoder och verktyg. Kortare föreläsningar varvas med diskussioner där du får möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra deltagare i liknande roller, vilket är en viktig del av programmets pedagogik.
 • Självstudierna mellan träffarna kan till exempel bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller lyssna på en podd.
 • Mellan träffarna förväntas du avsätta ungefär 2 timmar för självstudier.
 • Programmet har plats för max 60 deltagare.

Plattform och examination

 • Under utbildningen får du tillgång till en digital plattform där kursmaterial delas och där det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte.
 • Examination sker löpande genom aktivt deltagande vid de fem tillfällena samt reflektioner och diskussioner på den digitala plattformen.
 • I slutet av utbildningen ska du sammanställa en skriftlig rapport med reflektion om utbildningens innehåll och tillämpning.

Datum

Kommande utbildningsomgång genomförs oktober-december 2024. Träffarna hålls digitalt under fem onsdagar, klockan 13.00-16.00: 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december och 18 december. 

Samarbete med SKR

I alla våra lärarledda utbildningar inom digitalisering och innovation samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att säkerställa kvalitet och relevans för SKR:s medlemmar.

Lärare

Utbildningen har två huvudlärare – Johan Magnusson och Tomas Lindroth - med ansvar för innehåll och examination. Därutöver kommer du att få ta del av gästföreläsningar från ledande experter inom områden som rör välfärdsutveckling och digitalisering.

Johan_Magnusson_small.jpg
Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och föreståndare för SCDI Göteborg. Förutom att han är upphovsman till modellen DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) är han också en uppskattad föreläsare, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

TomasLindroth-new.jpg
Tomas Lindroth

Tomas Lindroth är lektor i Informatik vid Göteborgs universitet och en uppskattad föreläsare. Han leder Sveriges största forskargrupp inom Informatik med fokus på samhällets digitalisering och hans egen forskning fokuserar på offentlig sektors digitalisering. Tomas är även medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.