Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbildningar

Innovationsledning – masterclass för verksamhetsutvecklare, projektledare och strateger

Denna masterclass är en fördjupningsutbildning i innovationsledning som riktar sig särskilt till dig som jobbar som verksamhetsutvecklare, projektledare, strateg eller har en liknande ledande roll i en offentlig organisation. Utbildningen förutsätter att du har gått vår on demand-utbildning Innovationsledning, som du kan boka samtidigt eller köpa separat.

Nivå
Okänd
Pris
11 000 kr/15 750 kr
Till anmälan
Anmälan Innovationsledning - Masterclass för verksamhetsutvecklare m.fl

Kursdatum 

Tillfälle 1: 27 oktober och 10 november (anmäl dig senast 6 oktober)
Tillfälle 2: 14 november och 28 november (anmäl dig senast 24 oktober)

Omfattning: 2 heldagar med cirka två veckors mellanrum, 09.00-16.00 båda dagarna, samt en återkopplingstimme några månader senare.

Kostnad
Alternativ 1: 15 750 kronor, Masterclass inkl. webbutbildningen Innovationsledning.
Alternativ 2: 11 000 kronor, Masterclass exkl. webbutbildningen Innovationsledning, för dig som redan har köpt den.

Om utbildningen

I denna masterclass bygger vi vidare på och fördjupar oss i det som du lärt dig i den heldigitala webbutbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation. Den utgår från gängse forskning inom innovationsledning, samt den internationella ISO-standarden för innovationsledning .

Lärare är Leif Denti, forskare inom Innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. 

Målet med utbildningen är att stärka din förmåga att leda och främja innovation inom din organisation. Under utbildningen utforskar vi olika strukturer och strategier som är kända för att höja innovationsförmågan. Vi kommer också att fördjupa oss i betydelsen av en innovativ kultur och hur man kan påverka och forma kulturen för att främja innovation.

Efter utbildningen har du med dig praktiska råd, metoder och verktyg för att för att främja innovation och kreativitet, både på individnivå och i din roll som organisationsutvecklare.

Upplägg

Masterclassen genomförs digitalt under två heldagar med en uppföljningstimme för att sammanfatta och återknyta till det som du har lärt dig. Dessutom ingår en hemläxa där du får skatta din egen nuvarande mognad inom innovationsledning med hjälp av ett diagnosverktyg och analysera detsamma.

Du får även boken Innovationspsykologi – nyckeln till det kreativa ledarskapet av Leif Denti och Martin Kreuger, som ett ytterligare stöd i arbetet med att främja innovation och få det att hända efter utbildningen.

 • Mer information samt boken Innovationspsykologi skickas ut efter att sista anmälningsdag passerat.
 • Du som köper paketet där webbutbildningen Innovationsledning ingår kommer att få tillgång till den inom en arbetsvecka från din bokning.

Utbildningens innehåll

Dag 1

Kreativitetens grunder: Så fungerar kreativitet och så blir du själv mer kreativ. Denna del fokuserar på att hjälpa dig att utveckla din egen kreativitet och nytänkande genom att tillämpa olika metoder och tekniker.

Värdeskapande: Vad är egentligen värde? Vi går igenom den senaste forskningen kring hur människor värderar varor och tjänster.

Motivation och belöningar: Vad gör att människor vill bidra med sina idéer? Hur bör belöningssystem utformas för att stimulera kreativa beteenden? Du introduceras till olika tillvägagångssätt för att belöna och motivera innovation.

Innovativ kultur: Vad menas med en innovativ kultur och hur kan den påverkas? Du introduceras till strategier och verktyg för att forma och främja en kultur som gynnar innovation.

Hemläxa mellan kursdagarna

Mellan kursdagarna kommer du få tillgång till ett diagnosverktyg och en mognadsmodell för att utvärdera din organisations nuvarande mognadsnivå inom innovationsledning och analysera denna. 

Dag 2

Strukturella förutsättningar för innovationsförmåga: Denna del fokuserar på strukturer i organisationer som stöttar innovationsförmåga. Vad skiljer organisationer som är innovativa från icke-innovativa organisationer? Vi går igenom organisering, roller och andra förutsättningar.

Mäta innovationsförmåga: Du introduceras till olika mätmetoder och verktyg för att bedöma och förbättra innovationskapaciteten.

Innovationsprocessen och arbetsformer: Från idéer till innovationer. Denna del fokuserar på att utforska olika steg och aspekter av den innovativa processen och hur man kan navigera genom den för att skapa framgångsrika innovationer.

Avslutning, separat tillfälle

Masterclassen avslutas med en återkopplingstimme där du får möjlighet att sammanfatta och reflektera över det du har lärt dig under utbildningen. Dessutom diskuterar vi hur du kan tillämpa dina nya kunskaper och verktyg i din egen professionella kontext.

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Tillämpa olika metoder och tekniker för att utveckla din egen kreativitet och använda den som en resurs i innovationsprocessen.
 • Förstå motivationsgrunderna bakom kreativa initiativ och hur du skapar miljö där medarbetarna kan utveckla och uttrycka sin kreativitet.
 • Identifiera och förstå betydelsen av en innovativ kultur och hur den kan påverka organisationens innovationsförmåga.
 • Tillämpa olika strategier och verktyg för att forma och främja en kultur som främjar innovation.
 • Använda belöningssystemet för att stimulera och belöna kreativa beteenden inom den egna organisationen.
 • Testa olika tillvägagångssätt för att motivera och belöna innovation och tillämpa relevanta metoder i din egen kontext.
 • Känna till de strukturella förutsättningarna för innovationsförmåga.
 • Känna till den generella innovationsprocessen och tillämpade former.
 • Tillämpa olika mätmetoder och verktyg för att bedöma och förbättra innovationskapaciteten inom organisationen.

Rickard Ahlberg

Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 55 15
070-686 79 15

Anmäl dig - knapp

Den här utbildningen bokas via ett särskilt formulär.

För vem?

För dig som jobbar som verksamhetsutvecklare, projektledare, strateg eller har en liknande ledande roll i en offentlig organisation och som vill fördjupa dig i hur du kan öka din och din organisations innovationsförmåga. Inför utbildningen behöver du gå on demand-utbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation.

Hur?

Två lärarledda digtiala utbildningsdagar med cirka 14 dagar emellan, samt en avslutande återkopplingstimme med fokus på tillämpning av dina nyvunna kunskaper. Alla deltagare får även boken Innovationspsykologi som kursledaren Leif Denti skrivit tillsammans med Martin Kreuger.

Lärare: Leif Denti

Leif Denti

Leif Denti har sin doktorsgrad från Göteborgs universitet, där han är universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Leif leder där utbildningar i innovation, ledarskap och gruppdynamik. Hans huvudsakliga forskningsområde omfattar projektledares påverkan på kreativitet och innovation i organisationer. Han är också gästföreläsare vid Chalmers Tekniska Högskola, där han undervisar i ledarskap och innovation.

Boken Innovationspsykologi ingår!

SKR:s vd Palle Lundberg om innovationsledning
Längd: 1 minut

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta oss via e-post och ange vad du vill ha hjälp med så återkommer vi så snart vi kan!

Tel:
08 709 59 00 (vxl)
Skicka e-post