Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Diplomerad upphandlare

Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som vill börja att jobba med upphandling eller redan gör det och vill fördjupa dina kunskaper.
Pris
46 495 kr

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Praktisk info
Blandat lärande
Diplomering
10 dagar
Hybrid
19 Mars
09:00 - 16:00
14 platser kvar

Om utbildningen 

Utbildningen består av tio dagar. Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap inom samtliga delar som berör offentlig upphandling.

Kursen som startar på en grundläggande nivå vänder sig både till dig som idag jobbar med upphandling och som vill fördjupa dina kunskaper eller till dig som vill börja att jobba med upphandling.

Du lär dig:

 • Grunderna i offentlig upphandling och syftet med upphandlingslagstiftningen
 • Vilka olika upphandlingsförfaranden som finns och vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika upphandlingsförfarandena
 • Hur krav på leverantören/kvalificeringskrav kan formuleras
 • Hur krav på upphandlingsföremålet (varan/tjänsten/byggentreprenaden) kan formuleras
 • Hur krav på personella resurser kan formuleras
 • Hur prövning och utvärdering av anbud sker
 • Formulering av kontraktsvillkor
 • Olika typer av utvärderingsmodeller och dess fördelar och nackdelar
 • Formulering av tilldelningskriterier
 • Hur bedömning i utvärderingar kan ske
 • Formulering av tilldelningsbeslut och individuell rapport
 • Offentlighet och sekretess under och efter avslutande av upphandlingsprocessen
 • Hur avrop sker från ramavtal
 • Hur en försörjningsprocess, inköpsprocessen och upphandlingsprocessen kan se ut
 • Hur projektledning i en upphandlingsprocess kan gå till
 • Strategiarbete inför upphandling exempelvis avseende förberedelser, förstudier och olika typer av dialoger med marknaden
 • Hur hållbarhet (arbetsrättsliga villkor, miljö- och sociala krav) kan beaktas i en upphandling
 • Dialog och förhandling, vart går gränserna och vilka tips finns för att lyckas
 • Grunderna i upphandlingsjuridik
 • Grunderna i avtalsförvaltning
 • När direktupphandling kan tillämpas
 • Grunderna i uppföljning av upphandlade avtal

Upplägg och pedagogik 

De tio dagarna är fördelade på fyra block som genomförs med jämna mellanrum under ett halvårs tid. Kursen inleds med två dagar (block 1) i Stockholm vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Det är inte möjligt att delta på distans men de två dagarna ges digitalt andra datum. Dagarna i blocken 2 och 3 genomförs som distansutbildning via digitalt forum. Dagarna i block 4 genomförs i Stockholm utan möjligt att delta på distans. 

Utbildningen genomförs i en blandning mellan teori och gruppövningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena.

Kursmaterial och länk till undervisningen skickas dagen innan kursen.

Antal platser är begränsade.

Block 1 - Introduktion till offentlig upphandling
Block 1 består av dag 1 och dag 2. Kursdagarna ska ge dig kunskaper inom upphandlingslagstiftningen och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt. Du får även en introduktion till hur du skriver upphandlingsdokument samt möjlighet att praktisera dina kunskaper genom olika övningar.

Block 2 - Formulering av upphandlingsdokument
Block 2 består av dag 3, 4 och dag 5. Kursdagarna ska ge dig kunskaper om kravställning och du får lära dig hur du kan utforma effektiva utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier. Blocket ger dig även grundläggande kunskaper inom miljö- sociala och arbetsrättsliga villkor. Du får kunskap och förståelse som behövs för att lyckas med hållbarshetdimensionen i dina upphandlingar.

Block 3 - Förhandling, juridik och förvaltning
Block 3 består av dag 6, 7 och dag 8. Kursdagarna ska ge dig kunskaper inom de regler som styr dialog och förhandling och du får lära dig att hantera affärsverktyget förhandling på ett effektivt sätt. Blocket innehåller också upphandlingsjuridik och du kommer att lära dig att tolka praxis samt praktisk hantering av offentlighet och sekretess. Vidare får du grundläggande kunskaper inom avtalsförvaltning och lär dig vilka möjligheter till kontraktsändring som finns samt hur du säkerställer en korrekt leverans genom avtalsuppföljning. 

Block 4 - Projektledning och avslutning
Block 4 består av dag 9 och dag 10. Kursdagarna ska ge dig grundläggande kunskaper inom försörjnings- och inköpsprocess i sin helhet och du får även en introduktion till projektledning inom upphandling. Vidare avslutas utbildningen med en sammanfattning av utbildningen och ett större grupparbete.  

Kurser som ingår i utbildningen

Utbildningen består av tio fristående kurser. För att bli diplomerad behöver du ha läst samtliga inom en tidsperiod på max två år. I vilken ordning du läser dem bestämmer du själv, antingen följer du vårt färdiga upplägg för Concept 1 eller så plockar du ihop kurserna på egen hand när det passar dig. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig redan genomförda kurser. Kontakta utbildningsansvarig Sonya Budak för mer information kring upplägg och pris. 

Block 1 

Introduktion i offentlig upphandling, LOU dag 1 - Genomgång av lagstiftningen 

Introduktion i offentlig upphandling, LOU dag 2 - Att ställa krav och utforma upphandlingsdokument

Block 2

Kvalificering, selektering och krav på upphandlingsföremålet 

Effektiva utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier

Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor

Block 3

Dialog och förhandling

Upphandlingsjuridik

Avtalsförvaltning

Block 4

Projektledning

Praktisk tillämpning och uppsamling

Pedagogik

Utbildningen består av föreläsningar som kompletteras med grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter samt hemuppgifter.

Vad krävs av dig som deltagare

För att bli godkänd på utbildningen och få ditt diplom ska du delta under alla kursdagarna samt säkerställa att du slutfört de uppgifter du tilldelats inför varje tillfälle. 

Vid frågor kontakta utbildningsansvarig Sonya Budak.

Kursdatum, tid och plats

Höstterminen 2023

Dag 6: 13 november Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 7: 14 november Plats: distans via digital plattform 09.00-16.00

Dag 8: 15 november Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 9: 6 december Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton  09.00-16.00

Dag 10: 7 december Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton  09.00-16.00

Vårterminen 2024

Dag 1: 19 mars Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton 09.00-16.00

Dag 2: 20 mars Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton   09.00-16.00

Dag 3: 16 april Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 4: 17 april Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 5: 18 april Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 6: 13 maj Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 7: 14 maj Plats: distans via digital plattform 09.00-16.00

Dag 8: 15 maj Plats: distans via digital plattform  09.00-16.00

Dag 9: 11 juni Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton  09.00-16.00

Dag 10: 12 juni Plats: Stockholm Slussen Hotell Hilton  09.00-16.00

Kursledare

Gussun Albadri
Gussun Albadri
Affärsrådgivare

Gussun har gedigen erfarenhet av att genomföra verksamhetskritiska upphandlingar, vara ombud i domstolsprocesser och att hålla kurser inom upphandlings- och avtalsrätt. Hon håller kurser inom AC:s standardutbud samt skräddarsyr kurser i enlighet med kundens önskemål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen. Hon har också erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och att inrätta dynamiska inköpssystem. Gussun är jurist med masterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet.

Jonas_Frandestam_anpassad webb.jpg
Jonas Frändestam
Affärsrådgivare

Jonas arbetar främst med projektledning, rådgivning, utbildning och upphandling av större eller komplexa entreprenader inom AMA och Aff. Han håller även utbildningar inom offentlig upphandling och har cirka 26 års erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Heidi Karlander
Heidi Karlander
Affärsrådgivare

Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

Kontakt person bild

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör
Adda AffärsConcept
08 709 59 37
070 458 21 21
Rabatt för dig som gått introkurserna

Du som har gått våra introkurser i LOU kan tillgodoräkna dig dina tidigare kursdagar och samtidigt få rabatt som motsvarar tidigare betald kursavgift. Utbildningen blir alltså både kortare och billigare. 

Ange i fältet "övrigt" när du anmäler dig om du gått LOU dag 1, LOU dag 2 eller båda två för att ta del av rabatten. 

Sagt om utbildningen

"Bra kurs som går genom det viktigaste. Mycket information att processa på kort tid men bra med frågor då och då till deltagarna och att man tar rättsfall som exempel."

- Deltagare första blocket, april 2020

"Jättebra frågor och ämnen som togs upp. Hade gärna haft ännu mer tid!"

- Deltagare första blocket, april 2020

"Det funkade jättebra på distans. Jag hoppas genomföra hela kursen på distans."

- Deltagare första blocket, april 2020

Relaterad utbildning