Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Certifierad upphandlare

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar inom offentlig upphandling och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under totalt 15 dagar alla på distans.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
Utbildningen är helt på distans och riktar sig till erfarna upphandlare.
Pris
57 795 kr

I priset ingår certifikat och  kursdokumentation.

Praktisk info
Lärarledd
Certifiering
15 dagar
Distans

Du lär dig om : 

 • EU-rätt i förhållande till nationell upphandlingslagstiftning 
 • fördjupning ramavtal 
 • kontraktsskrivning 
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika -vinna
 • direkta-och indirekta kostnader 
 • förvalta och följa upp avtal 
 • projektledning och förändringsledning
 • innovationsupphandlingar 
 • förhandling 
 • hållbar upphandling 
 • utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering 
 • förutsättningar för inköp som strategiskt verktyg
 • strategi för avtalsuppföljning  
 • kontraktsändringar 
 • upphandlingar inom it-och digitalisering 
 • upphandling inom byggentreprenader

Upplägg och pedagogik 

Under blocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan blocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa block presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Block 1 

Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete gällande upphandlingsregelverket, tvister kopplat till upphandling samt avtalshanteringen. Du kommer fördjupa dig i upphandlingsrelaterade frågeställningar, EU-rätt, rättsprocessen och praxis. Du kommer även att få fördjupade kunskap gällande reglerna för upphandlingar under tröskelvärdet, dynamiskt inköpssystem samt ramavtal. 

Block 2

Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete att formulera krav och kriterier utifrån specifika behov. Du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären. 

Block 3

Ger dig effektiva verktyg vad gäller utformningar funktionsorienterade upphandlingar som syftar till att fånga upp innovativa lösningar gällande ny teknik och nya tjänster. Vidare får du effektiva verktyg kopplat till förhandling. Vi kommer både titta på förutsättningar för när förhandling bör användas samt hur förhandling genomförs i praktiken. Block tre kommer även ge dig kunskaper som hållbar upphandling. 

Block 4 

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Kopplingen mellan strategisk försörjning, verksamhetens mål och effektivt användande av resurser tydliggörs. Du får du praktiska verktyg och vässas i projektledning och förändringsledning. Under utbildningen får du både nya insikter om fördelarna med strategisk försörjning samt praktiska färdigheter för att utveckla arbetet i din egen organisation. 

Block 5 
Ger dig förståelse för två tongivande specialistområden inom upphandling; entreprenad samt it- och digitalisering. Blocket ger förståelse för de båda områdenas kontext och insikt i hur de praktiska upphandlingsarbetet går till inom dessa områden. Slutligen ger block 5 dig en sammanfattning på allt som har gåtts igenom under Concept 2:an. 

Innehåll och lärare kan komma att justeras något under 2023

Vad krävs av dig som deltagare

För att bli godkänd på utbildningen och få ditt certifikat ska du delta under alla utbildningsdagarna samt säkerställa att du slutfört de uppgifter du tilldelats inför varje tillfälle.  

Vid frågor kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak. 

Kursledare

Jonas_Frandestam_anpassad webb.jpg
Jonas Frändestam
Affärsrådgivare

Jonas arbetar främst med projektledning, rådgivning, utbildning och upphandling av större eller komplexa entreprenader inom AMA och Aff. Han håller även utbildningar inom offentlig upphandling och har cirka 26 års erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Heidi Karlander
Heidi Karlander
Affärsrådgivare

Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

Ida Ketonen_webb.jpg
Ida Ketonen
Affärsrådgivare

Ida stöttar organisationer i utvecklingen av deras försörjningsprocesser och -strategier. Som erfaren förändringsledare leder hon uppdrag inom rådgivning, organisations- och strategiutveckling samt projektledning. Ida är certifierad projektledare, expert på hållbarhets- och mångfaldsfrågor samt en erfaren utbildare.

Kontakt person bild

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör
Adda AffärsConcept
08 709 59 37
070 458 21 21
"Kunskap i vår bransch är ovärderlig"

Linda Sandström gick Concept 2 - certifierad upphandlare 2018. Läs intervjun med henne och se vad hon tyckte om upplägg och innehåll samt vad hon tagit med sig från utbildningen i sin roll som upphandlare i Piteå kommun. 

Läs hela intervjun

Kundanpassade utbildningar inom offentlig upphandling

Vi kan kundanpassa innehållet och upplägget för alla våra utbildningar och kurser efter din organisations behov och önskemål. Längden kan variera från en förmiddag till en heldag eller flera dagar med olika innehåll. Utbildningarna kan hållas antingen på plats hos er eller digitalt.

Läs mer och kontakta oss