Tillämpning av Inköpscentralens ramavtal – vem får köpa från ramavtalen och när och vad?

Vi får många frågor kring när våra ramavtal måste eller kan användas. Nedan har vi samlat de vanligaste. Vi har även lagt in en ordlista nedan, för att försöka reda ut de olika begrepp som förekommer i våra upphandlingar och dokument. Vårt första tips är att ramavtalet brukar ge svar på hur, när, av vem och för vad ramavtalet får användas.

Skriver på dator

Ordlista – vanliga termer i SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar och ramavtal

Avrop brukar en upphandlande myndighets beställning/tilldelning av kontrakt från ett ramavtal benämnas. Det kan vara tilldelning av kontrakt enligt en fördelningsnyckel, t.ex. rangordning, eller tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning.

Avropsberättigad är en upphandlande myndighet som har rätt att avropa från ett ramavtal.

Kontrakt är ett avtal med ekonomiska villkor som reglerar leveransen av kontraktsföremålet (dvs. den eller de varor eller tjänster som köps). Kontraktet är (det upphandlingsrättsliga) resultatet av ett konkret avrop från ett ramavtal och gäller mellan den avropande upphandlande myndigheten och leverantören

Ramavtal som upphandlats av SKI syftar till att fastställa på vilka grundläggande villkor de avropsberättigade aktörerna kan tilldela kontrakt till den eller de leverantör(er) som är antagna på ramavtalet. Ramavtalet är ingånget mellan SKI och leverantören/leverantörerna, men tillämpas även av de avropsberättigade parterna när avrop från ramavtalet görs.

SKIs allmänna villkor gäller mellan SKI och en upphandlande myndighet, och reglerar ansvar och skyldigheter enbart mellan SKI och myndigheten. Den upphandlande myndigheten godkänner villkoren, i samband med att den anmäler intresse för avrop från ett enskilt ramavtal.

Upphandlande myndighet är i SKIs ramavtal benämningen på de organisationer som har rätt att avropa från ramavtalet i fråga.