Här hittar du Addas medarbetare (styr- och stödfunktioner) och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

Anna Borgstedt

Anna Borgstedt

Kontorsansvarig, Adda

Adda

Telefon:
08 709 55 57
Mobil:
072 889 91 95
E-post:
Skicka här
Anna Lantz.jpg

Anna Lantz

Kommunikatör, Adda

Adda

Telefon:
08 709 55 45
Mobil:
072 997 20 59
E-post:
Skicka här
Anna Larsson

Anna Larsson

Bolagsjurist, Adda Inköpscentral

Adda

Telefon:
08 709 59 30
Mobil:
072 517 34 74
E-post:
Skicka här
Annelie Dufva

Annelie Dufva

Projektledare, Adda

Adda

Telefon:
08 709 59 12
Mobil:
072 540 57 44
E-post:
Skicka här
Christina Hedlycke.jpg

Christina Hedlycke

Metod- och processansvarig

Adda

Telefon:
08 709 55 23
Mobil:
072 567 66 46
E-post:
Skicka här
Daniel Yousefi

Daniel Yousefi

Operativ HR-chef

Adda

Telefon:
08 709 59 93
Mobil:
072 749 72 51
E-post:
Skicka här
Elin Eriksson Kommentus.jpg

Elin Eriksson

Marknadskommunikatör, Adda

Adda

Telefon:
08 709 59 80
Mobil:
072 254 59 51
E-post:
Skicka här
Inga Belaja.jpg

Inga Belaja

Redovisningsansvarig, Adda

Adda

Telefon:
08 709 59 65
Mobil:
072 450 01 35
E-post:
Skicka här
Jesper Elvén

Jesper Elvén

IT-koordinator

Adda

Telefon:
08 709 59 54
Mobil:
072 535 40 55
E-post:
Skicka här
Joel Lack hemsida.jpg

Joel Lack

Bolagsjurist

Adda

Telefon:
08 709 55 37
Mobil:
072 994 79 54
E-post:
Skicka här
Karin Sköld.jpg

Karin Sköld

Redovisningsansvarig

Adda

Telefon:
08 709 55 27
Mobil:
072 186 22 52
E-post:
Skicka här
Lina Lidell.jpg

Lina Lidell

Omvärldsstrateg

Adda

Telefon:
08 709 55 22
Mobil:
072 567 66 32
E-post:
Skicka här
Nina Bökman

Nina Bökman

Kommunikationsansvarig, Adda

Adda

Telefon:
08 709 59 39
Mobil:
073 698 28 28
E-post:
Skicka här
pernilla.bjorkholmen.jpg

Pernilla Björkholmen

CRM-ansvarig, Adda

Adda

Telefon:
08 709 55 12
Mobil:
072 539 97 31
E-post:
Skicka här
Sofia Hvenström

Sofia Hvenström

Kommunikatör

Adda

Telefon:
08 709 59 78
Mobil:
072 889 91 51
E-post:
Skicka här
Olivia Pettersson.jpg

Olivia Pettersson

HR-generalist, Adda

Adda

Telefon:
Mobil:
072 998 11 58
E-post:
Skicka här
Silhuette_man4.jpg

George Umunna

Operativ Ekonomichef, Adda AB

Adda

Telefon:
08 709 55 84
Mobil:
070 293 52 45
E-post:
Skicka här
Felix Bång.jpg

Felix Bång

Ekonomiassistent, Adda

Adda

Telefon:
08 709 55 04
Mobil:
072 884 51 45
E-post:
Skicka här
Fia Hendar.jpeg

Fia Hendar

Bolagsjurist, Adda AB

Adda

Telefon:
040 661 62 15
Mobil:
070 984 07 99
E-post:
Skicka här
Caroline Lagergren.png

Caroline Lagergren

Kommunikatör och ledningsassistent

Adda

Telefon:
08 709 55 87
Mobil:
076 895 28 69
E-post:
Skicka här
Emma Ståhl

Emma Ståhl

Kommunikationsansvarig, Adda

Adda Kompetens

Telefon:
08-709 59 40
Mobil:
072-176 19 13
E-post:
Skicka här
Anja Steiber

Anja Steiber

Press- och redaktionsansvarig

Adda

Telefon:
08-709 55 29
Mobil:
072-176 19 15
E-post:
Skicka här
Silhuette_man4.jpg

Alexander Ståhle Koppang

Kommunikatör

Adda

Telefon:
Mobil:
E-post:
Skicka här
Smeden Svahn Webb.jpg

Smeden Svahn

Förvaltningsledare och informationssäkerhetssamordnare

Adda

Telefon:
08 709 59 87
Mobil:
072 176 19 32
E-post:
Skicka här