Medarbetare på AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Alva Eriksson

  Junior affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 82
  Mobil:
  070 984 07 74
  E-post:
  Skicka här
 • Amina Blivik

  Amina Blivik

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 69
  Mobil:
  073 445 82 03
  E-post:
  Skicka här

  Amina hanterar uppdrag inom organisations- och processutveckling inom hela försörjningsprocessen. Hon arbetar bland annat med utvecklingsuppdrag inom inköpsorganisationer, regional samverkan av inköp, samt projektkoordinering och projektledning.

  Amina har erfarenhet av att projektleda och genomföra komplexa upphandlingar inom hela upphandlingsprocessen, från förstudiefas till implementering och uppföljning. Hon har också kunskap inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Vidare har Amina arbetat strategiskt med kategoriarbete, framförallt inom entreprenad och tekniska konsulter.

  I grunden är Amina fastighetsekonom och har kunskap inom områdena finansiering, värdering, fastighets- och handelsrätt. Hon har i tidigare arbete även fördjupat sig inom samarbets- och inköpsmodeller, särskilt inom partneringavtal.

 • Anton Samuelsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 86
  Mobil:
  072 998 11 65
  E-post:
  Skicka här
 • Beatrice Hodo

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 75
  Mobil:
  072 998 11 73
  E-post:
  Skicka här
 • Carl-Erik Ewerts

  Carl-Erik Ewerthz

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet.

 • Caroline Paues

  Caroline Paues

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Cen Chen

  Cen Chen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med strategisk rådgivning i offentlig upphandling och genom hela försörjningsprocessen från analys av data till projektledning och implementering. Hon har drygt tio års branscherfarenhet inom inköp, upphandling, rådgivning, projektledning, styrning och analys.

  Med en mycket bred kompetens leder, genomför och kvalitetssäkrar Cen komplicerade uppdrag inom bland annat varu-, tjänste-, it- och medicinteknikområdet. Cen har sedan tidigare en bakgrund som upphandlingskonsult och har nu en roll som senior affärsrådgivare inom Adda AffärsConcepts verksamhetsområde Styrning och analys. Cen är ekonom i grunden med inriktning mot marknadsföring.

 • Charlotte Murray

  Affärsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Daniel Frediksson

  Daniel Fredriksson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Delia Ander

  Delia Ander

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 12
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsson

  Ebba Bertilsdotter

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Elisabeth Molin

  Administrativ chef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Emelie Sangré

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 01
  Mobil:
  072 998 11 94
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriel Michélsen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 59 28
  Mobil:
  070-984 08 74
  E-post:
  Skicka här
 • Gussun Albadri

  Gussun Albadri

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 30
  Mobil:
  072 997 20 87
  E-post:
  Skicka här

  Gussun arbetar med verksamhetskritiska upphandlingar med höga krav på kvalitet och leverans. Hon har stor förståelse för kopplingen mellan avtal och affärer och har ett helhetsperspektiv som resulterar i affärsmässiga avtal och hon hjälper kunden att uppnå sina övergripande mål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen, från strategiarbete till implementering och uppföljning. Hon har även erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och selektivt förfarande samt att inrätta dynamiska inköpssystem.

  I Gussuns roll som senior affärsrådgivare och jurist inom verksamhetsområdet Upphandlings- och affärsjuridik ingår även att vara ombud i överprövningsprocesser, genomföra rättsutredningar med riskavvägningar och rekommendationer, samt att kvalitetssäkra uppdrag med affärsmässighet i fokus. Som tillägg har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska och håller utbildningar inom offentlig upphandling och avtalsrätt. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

 • Gustav Blomberg

  Gustav Blomberg

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a. försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hannes Härfast

  Hannes Härfast

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 41
  Mobil:
  072 370 41 18
  E-post:
  Skicka här

  Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

 • Heidi Karlander

  Heidi Karlander

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Ottosson

  Helena Ottosson Kraus

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Ida Ketonen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  072 884 56 73
  E-post:
  Skicka här

  Ida stöttar organisationer i utvecklingen av deras försörjningsprocesser och -strategier. Som erfaren förändringsledare leder hon uppdrag inom rådgivning, organisations- och strategiutveckling samt projektledning. Ida är certifierad projektledare, expert på hållbarhets- och mångfaldsfrågor samt en erfaren utbildare.

 • Jesper Nyeröd

  Jesper Nyreröd

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 54
  Mobil:
  072 889 91 84
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Silfverberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 85
  Mobil:
  072 998 11 64
  E-post:
  Skicka här
 • John Torbjörnsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  john.torbjornsson@adda.se
  Mobil:
  08 709 59 44
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Frändestam

  Jonas Frändestam

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Karen Arista

  Karen Arista Lindqvist

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 52
  Mobil:
  072 999 24 27
  E-post:
  Skicka här

  Karen har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot EU-, miljö- och handelsrätt. Karen är senior affärsrådgivare och ansvarar för att självständigt planera samt genomföra upphandlingar. Karen genomför och projektleder upphandlingar inom LOU och LUF avseende bland annat konsulttjänster (baserade på ABK 09/AMA AF Konsult), fastighetstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader (baserade på AB 04 och ABT 06/AMA AF). Karen har även erfarenhet av AFF upphandlingar.

  Karen biträder upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerar juridisk rådgivare. Karen ger även löpande kvalificerad rådgivning i upphandlings- och sekretessfrågor och upprättar rättsutredningar. Karen har gedigna teoretiska och praktiska kunskaper om upphandlingslagstiftningen, dess tillämpning och gällande praxis. Utöver detta är Karen kursledare och har en mångårig erfarenhet av att kontinuerligt och självständigt hålla utbildningar och kurser inom offentlig upphandling.

 • Li Langemark

  Li Langemark

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 59
  Mobil:
  072 999 42 99
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Lina Björnådal

  Bid Manager, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 48
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Nyman

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 80
  Mobil:
  072 998 11 86
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Linnea Jonze Sparrings

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Louise Grünberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 74
  Mobil:
  072 998 11 70
  E-post:
  Skicka här
 • Matilda Lindgren

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 88
  Mobil:
  072 884 56 69
 • Mårten Nyström Holm

  Mårten Nyström Holm

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 31
  Mobil:
  072 884 56 58
  E-post:
  Skicka här

  Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

 • Pernilla Carlsson Rasiwala

  Senior affärsrådgivare Specialist, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 59 32
  Mobil:
  076-895 28 94
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Sonya Budak

  Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  070 458 21 21
  E-post:
  Skicka här
 • Sophia Klang Törnberg

  Sophia Klang Törnberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Stephanie Konac

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, projektledning, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, avtalsförvaltning samt agerar ombud i överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenadrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att tillämpa LOU och har erfarenhet från advokatbyrå. Hon genomför upphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, fastighetstjänster, transporttjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Theodor Berglund

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 90
  Mobil:
  072 997 60 96
  E-post:
  Skicka här
 • Tobias Tegnér

  Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 55 19
  Mobil:
  076-895 28 51
  E-post:
  Skicka här
 • Tove Munther

  Tove Munthe

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Victor Funk

  Victor Funk

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 39
  Mobil:
  072 370 41 17
  E-post:
  Skicka här

  Victor har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig förvaltning och förvaltningspolitik. Han arbetar som junior affärsrådgivare och ansvarar för uppdrag inom organisations- och strategiutveckling med kundens försörjningsprocess i centrum.

  Genom sin erfarenhet som leverantörsombudsman har Victor skaffat sig god kännedom om marknadsanalys och olika marknaders roller i försörjningsprocessen samt deras förutsättningar att bidra till den offentliga affären.

 • William Jonsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 16
  Mobil:
  073 384 00 36
  E-post:
  Skicka här