Du är här: Adda / Om oss / Addas hållbarhetsarbete

Addas hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor både internt inom koncernen och externt i våra bolags verksamheter. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja er i att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vårt mål är att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Miljöpåverkan

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Antikorruption

Vårt arbete för att minska risken för otillbörlig påverkan är högt prioriterat.

Hållbara leveranskedjor

Läs om hur vi arbetar med de internationella leveranskedjorna i våra upphandlingar.

Sociala frågor i Sverige

Läs om hur vi arbetar med sociala frågor i Sverige i våra upphandlingar.

Miljöhänsyn

Läs om hur vi arbetar med miljö och hälsa i våra upphandlingar.

Hållbarhetskollen

Följ upp era krav på hållbara leveranskedjor genom vårt verktyg Hållbarhetskollen.

KemKollen

Följ upp era kemikaliekrav genom vårt verktyg KemKollen.

Agenda 2030

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att ni kan möta målen i Agenda 2030.

Utbildning i hållbar upphandling

Lär er mer om hur ni analyserar, kravställer och följer upp hållbarhetsrisker i vår kommande utbildning om hållbar upphandling.

Mer information hittar du här

Senaste nytt inom hållbarhet på Adda

27 maj 2021 | Hållbarhet

Nytt samarbete för ökad hållbarhet inom it-inköp

Med gemensamma krafter kan stora inköpsorganisationer påverka it-branschen i en positiv riktning för ökad hållbarhet. Det är idéen bakom ett samarbetsinitiativ där bl.a. Adda ingår.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.