Du är här: Adda / Om oss / Addas hållbarhetsarbete

Addas hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor både internt inom koncernen och externt i våra bolags verksamheter. Detta för att på bästa sätt stödja er i ert arbete med att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vårt mål är att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Energianvändning, källsortering och resor

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Mutor och jäv

Vårt arbete för att minska risken för otillbörlig påverkan är högt prioriterat.

Hållbara leveranskedjor

Läs om hur vi arbetar med de internationella leveranskedjorna i våra upphandlingar.

Sociala frågor i Sverige

Läs om hur vi arbetar med sociala frågor i Sverige i våra upphandlingar.

Miljöhänsyn

Läs om hur vi arbetar med miljö och hälsa i våra upphandlingar.

Hållbarhetskollen

Följ upp era krav på hållbara leveranskedjor genom vårt verktyg Hållbarhetskollen.

KemKollen

Följ upp era kemikaliekrav genom vårt verktyg KemKollen.

Agenda 2030

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att ni kan möta målen i Agenda 2030.

Utbildning i hållbar upphandling

Lär er mer om hur ni analyserar, kravställer och följer upp hållbarhetsrisker i vår kommande utbildning om hållbar upphandling.

Mer information hittar du här

Senaste nytt inom hållbarhet på Adda

29 september 2021 | Ramavtal | Hållbarhet

Nya resultat från KemKollen

Nu släpps KemKollens andra rapport med resultat från uppföljningar av kemikaliekrav ställda i upphandlade avtal. Temat har varit ”Plastic Fantastic” med fokus på material som varit i kontakt med livsmedel, sjukvårdsmaterial och tandteknik.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.