Adda

Du är här: Adda / Om oss / Addas hållbarhetsarbete

Addas hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor både internt inom koncernen och externt i våra bolags verksamheter. Detta för att på bästa sätt stödja er i ert arbete med att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vårt mål är att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Energianvändning, källsortering och resor

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Mutor och jäv

Vårt arbete för att minska risken för otillbörlig påverkan är högt prioriterat.

Hållbara leveranskedjor

Läs om hur vi arbetar med de internationella leveranskedjorna i våra upphandlingar.

Sociala frågor i Sverige

Läs om hur vi arbetar med sociala frågor i Sverige i våra upphandlingar.

Miljöhänsyn

Läs om hur vi arbetar med miljö och hälsa i våra upphandlingar.

Hållbarhetskollen

Följ upp era krav på hållbara leveranskedjor genom vårt verktyg Hållbarhetskollen.

KemKollen

Följ upp era kemikaliekrav genom vårt verktyg KemKollen.

Agenda 2030

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att ni kan möta målen i Agenda 2030.

Utbildning i hållbar upphandling

Lär er mer om hur ni analyserar, kravställer och följer upp hållbarhetsrisker i utbildningen Hållbar upphandling.

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt inom hållbarhet på Adda

12 maj 2022 | Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Nätverk driver på hållbar utveckling hos kommunerna

För sju år sedan, när fler och fler kommuner började arbeta strategiskt med hållbarhet i sina inköpsprocesser, startades ett hållbarhetsnätverk med fokus på upphandling som Adda idag administrerar.

- Om vi ska lyckas göra mesta möjliga för miljön är det viktigt att vi delar med oss både av våra bästa exempel och de misstag vi gjort, säger Lisa Pedersen i Malmö stad och medlem i nätverket.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet