Du är här: Adda / Om oss / Addas hållbarhetsarbete

Addas hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor både internt inom koncernen och externt i våra bolags verksamheter. Detta för att på bästa sätt stödja er i ert arbete med att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

Vårt mål är att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Energianvändning, källsortering och resor

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Mutor och jäv

Vårt arbete för att minska risken för otillbörlig påverkan är högt prioriterat.

Hållbara leveranskedjor

Läs om hur vi arbetar med de internationella leveranskedjorna i våra upphandlingar.

Sociala frågor i Sverige

Läs om hur vi arbetar med sociala frågor i Sverige i våra upphandlingar.

Miljöhänsyn

Läs om hur vi arbetar med miljö och hälsa i våra upphandlingar.

Hållbarhetskollen

Följ upp era krav på hållbara leveranskedjor genom vårt verktyg Hållbarhetskollen.

KemKollen

Följ upp era kemikaliekrav genom vårt verktyg KemKollen.

Agenda 2030

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att ni kan möta målen i Agenda 2030.

Utbildning i hållbar upphandling

Lär er mer om hur ni analyserar, kravställer och följer upp hållbarhetsrisker i utbildningen Hållbar upphandling.

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt inom hållbarhet på Adda

12 januari 2022 | Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 5 och 10

Vad innebär mål 5 jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi ställer krav på arbetsgivare utifrån lika rättigheter och möjligheter samt på att produkter och tjänster ska vara jämlika och tillgängliga.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.