Agenda 2030

Kommuner och regioner har en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 och genom våra upphandlingar har vi en stor möjlighet att hjälpa er i riktning mot en mer hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. Som ett led i vårt arbete har vi därför kartlagt vår portfölj utifrån de 17 globala målen.

Globala-Malen-logga-horisontell.jpg

Varje ramavtal och dynamiskt inköpssystem har en egen sida på vår hemsida. Vi arbetar på att få ut information om vilka hållbarhetskrav och villkor som har ställts i respektive upphandling. Av informationen kommer det att framgå vilka av de globala målen som ramavtalet eller inköpssystemet bidrar till att uppnå.

De globala målen är indelade i 169 delmål. Vissa berör vår verksamhet mer än andra och delmål 12.7 tar dessutom särskilt sikte på hållbara metoder för offentlig upphandling. På sidorna för Hållbara leveranskedjor, Sociala frågor i Sverige och Miljöhänsyn ser ni också vilka mål som kopplar till vilka aspekter.

Läs vår artikelserie om de globala målen

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Vi har skrivit flera artiklar där vi berättar hur våra avtal kan stötta kommuner och regioner att nå sina uppsatta hållbarhetsmål.