Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Så blir du leverantör till oss

Är ditt företag intresserat av att leverera varor och tjänster till Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag? Börja då bevaka våra upphandlingar och lämna anbud.

referensgrupp.jpg

Det ska kännas bra att vara leverantör

Vi är övertygande om att en tidigt inledd leverantörsdialog är viktigt för att lyckade ramavtal som våra kunder vill använda.

Våra typer av dialoger vid upphandling, olika upphandlingar och situationer kräver olika typer av dialoger för att få och dela kunskap. De vanligaste är enskilda möten, gruppmöten, workshops, skriftliga frågor och extern remiss av preliminära upphandlingsunderlag. Vi skräddarsyr dialogen i varje enskild upphandling utifrån tre parametrar:

  1. Behovsanalys: har vi god erfarenhet av upphandlingsföremålet eller är det något nytt?
  2. Marknadsanalys: hur fungerar branschen och konkurrensen inom området? Hur tillgodogör vi oss kunskap inom den specifika branschen? Finns det en branschorganisation vi kan samråda med? Är det lämpligt att samla företag i samma rum i denna bransch?
  3. Beställarkompetens: hur ser vår egen kompetens ut? Desto mer kunskap och kompetens vi har inom ett område, desto mindre behov av dialog har vi. Om kunskap och kompetens behövs inhämtar vi den genom marknadsdialoger.
  4. Extern remiss: När vi är nöjda med vårt upphandlingsunderlag ger vi oftast dig som är nyfiken på upphandlingen möjlighet att tycka till. I den externa remissen efterfrågas dina synpunkter på våra preliminära upphandlingsunderlag. Återkopplingen ger möjlighet till korrigeringar innan det färdiga förfrågningsunderlaget annonseras och anbudsgivarna påbörjar sitt anbudsarbete. 

NAGI (Nöjd anbudsgivarindex)

I samband med varje upphandling skickar vi ut en frågeenkät som vi kallar NAGI (Nöjd anbudsgivarindex) till alla företag som tittat på upphandlingsunderlaget, även till dem som valt att inte lämna anbud. Syftet med enkäten är att låta företagen komma till tals, fånga deras perspektiv och mäta hur nöjda de är. Genom svaren får vi underlag som gör att vi kan bedriva ett leverantörsdrivet utvecklingsarbete som förbättrar vår upphandlingsverksamhet. Länk till mer information om NAGI finns här.

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss!
08 525 029 96