Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Att vara DIS- eller ramavtalsleverantör

Att vara leverantör på våra ramavtal eller dynamiska inköpssystem, DIS ger dig möjlighet att leverera till stora delar av offentlig sektor.

vara.leverantör_490x300.jpg

Leverera på våra ramavtal eller DIS

Avropsberättigade upphandlande myndigheter bekräftar att de vill använda ramavtalet genom att göra avropsanmälan via vår webbplats. En gång i veckan får du som leverantör en lista över nya avropsanmälningar via e-post. Du kan även se avropsanmälningar i realtid om du loggar in på "Mina sidor för leverantörer". Därefter kan du kontakta de avropsanmälda för att informera dig om kommande avrop.

Om du är leverantör eller är intresserad av att bli leverantör på ett av våra DIS ser processen lite annorlunda ut. Läs mer om våra DIS här.

Rapportera omsättning på ramavtalet

Du som är DIS- eller ramavtalsleverantör ska rapportera din omsättning på avtalet till oss. Information om hur du går tillväga när du rapporterar omsättning hittar du här.

Mina sidor för leverantörer – ett stöd för dig som leverantör

Du som är leverantör till Inköpscentralen har tillgång till självserviceportalen ”Mina sidor för leverantörer”. Där kan du se avropsanmälningar i realtid, vilken omsättning ditt företag rapporterat och se vilka organisationer som är avropsberättigade. Du kan också ändra kontaktuppgifter och delegera behörigheter internt i din organisation.

Du loggar in i Mina sidor för leverantörer här.

Har du problem med Mina sidor för leverantörer eller saknar inloggningsuppgifter? Kontakta vår kundsupport så hjälper de dig.

Dialoger med våra leverantörer under pågående avtalstid

När en upphandling är avslutad och vinnare har utsetts startar avtalsförvaltningen. Inköpscentralen har tät kontakt med sina leverantörer under avtalets kontraktstid. kontraktsmöte.

Avstämningar, uppföljningar och revisioner

Våra ramavtal följs upp minst tre gånger under avtalets löptid, efter 6, 12 och 36 månader. Inköpscentralen har kontinuerliga avstämningar med leverantörer, och en leverantör är varmt välkommen att kontakta avtalsansvarige eller kategoriansvarige som är den naturliga samtalsparten hos oss.

Under ramavtalets löptid sker flera avtalsuppföljningar med avtalsleverantörerna. Vid mötena går deltagarna igenom ramavtalets villkor, praktiska tillämpning samt ger förslag på eventuella förtydliganden och förändringar i avropsstödet. Avtalsuppföljningarna äger rum 6 och 18 månader efter avtalsstart. Därefter var 12:e månad.

Inköpscentralen genomför också revisioner, där vi följer upp att krav och villkor i avtalen efterlevs. Detta är viktigt, inte minst ur ett konkurrensperspektiv.

Nöjd leverantörsindex (NLI)

Varje år följer vi upp via en enkät hur våra leverantörer tycker att samarbetet med oss fungerar. Vi arbetar aktivt med återkoppling och förbättringar utifrån de svar vi får.

Har du frågor?

Kontakta oss

Tel: 08 525 029 96
Mejl: inkopscentralen@adda.se