Vanliga frågor om upphandling

Här är några av de vanligaste frågorna som rör både våra upphandlingar, men även upphandling i allmänhet.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan upphandling och ramavtal?

Upphandlingen är processen som leder till ett färdigt ramavtal. Det är från ramavtalet du köper varor och/eller tjänster.

Hur vet jag vad som händer i upphandlingen?

Under upphandlingens gång skickar vi ut information till upphandlingsansvariga och de som prenumererar på våra nyhetsbrev. Detta gäller i första hand när upphandlingen är påbörjad, annonserad och när ramavtalet är klart. Men vi informerar även vid överprövningar samt vid oväntade händelser kopplat till upphandlingen. Vår webbplats är den bästa kanalen för att hålla koll, där sker uppdatering löpande.

Vad menas med att en upphandling är annonserad?

Syftet med annonseringen är att informera om en pågående upphandling. På så sätt skapas intresse bland tänkbara leverantörer för att delta i upphandlingen och lämna anbud (offert).

Hur får vi veta vem som vunnit upphandlingen vi lämnat anbud på?

Ansvarig för upphandlingen är skyldig att informera vem/vilka som vann och varför. Informationen ska skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud.

Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut är det beslut som fastställer vilken/vilka anbudsgivare (leverantörer) som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet ska också ange skälen för beslutet.

Vad betyder att en upphandling blivit överprövad?

Väljer en leverantör att överklaga tilldelningsbeslutet gör domstolen en prövning av ärendet. Efter det avslår eller bifaller domstolen överprövningen. Bifalles överprövningen kan upphandlingen behöva göras om, helt eller delvis.