Hur vet jag vad som händer i upphandlingen?

Under upphandlingens gång skickar vi ut information till upphandlingsansvariga och de som prenumererar på våra nyhetsbrev. Detta gäller i första hand när upphandlingen är påbörjad, annonserad och när ramavtalet är klart. Men vi informerar även vid överprövningar samt vid oväntade händelser kopplat till upphandlingen. Vår webbplats är den bästa kanalen för att hålla koll, där sker uppdatering löpande.