Bakrundsbild för sidhuvud
18 april, 25 april, 2 maj

Vid tre tillfällen kommer vi att behandla olika teman och erbjuda "matnyttig information" som kommer att vara till stor nytta för dig i ditt avropsarbete.

19 april

Vi bjuder vi in till ett informationstillfälle där vi kommer att diskutera olika delar av cybersäkerhet och dela användbara tips och strategier för att förbättra er organisations cybersäkerhet.

22 april

Vid två tillfällen kommer vi gå genom ramavtalet Beläggningsarbete 2023. Vi kommer prata om vad som upphandlats, hur du använder ramavtal och de avropsstöd som vi har tagit fram.

22 april, 7 maj

Under våren bjuder vi in till två separata informationstillfällen kring vårt nya avtal Förmedling av e-litteratur 2023 med avtalsstart i april 2024.

29 april

Under tillfället går vi genom vad som är upphandlat, hur du använder ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram.

6 maj

Välkommen att delta under våra informationstillfällen om den digitala möbelkatalog för ramavtalen Möbler för kontor och omsorg samt Möbler för skola och förskola.

14 maj

Vill du veta mer om hur ni kan ställa om i er möbelförsörjning till mer hållbara cirkulära alternativ? Välkommen till inspirationsföreläsning om hållbar möbelförsörjning.

14 maj, 16 okt, 10 dec

Vill du veta mer om ramavtalet Gransknings- och rådgivningstjänster 2022? Vi bjuder in till fyra informationstillfällen för att berätta mer om de olika anbudsområdena på avtalet.

29 maj

Vi bjuder vi in dig som vill få en bättre inblick i hur man nyttjar våra ramavtal inom kategori Fordon, och samtidigt få bättre kännedom om våra leverantörer och deras produkter.

Adda Inköpscentral på plats

Här hittar du information om mässor och andra tillfällen där Adda Inköpscentral deltar på plats.

16-18 april

Vill du veta mer om vårt arbete och erbjudande? Vi på plats under Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Malmö. Kom och besök vår monter för att ställa dina frågor.

14-15 maj

Besök oss i monter 10 på Skolsköterskekongressen i Stockholm där du får lära dig mer om vårt nationella ramavtal, Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021.

14-15 aug

Vill du få svar på hur er verksamhet kan få hjälp med den finansiella hanteringen? Eller hur ni kan minska er arbetsinsats vid investeringsbeslut? Träffa representanter från kategorierna Professionella tjänster, Energi och Bygg och fastighet på KommEk 2024.

Övriga aktiviteter

Här kan du ta del av inspelade kundaktiviteter i efterhand.

Den 14 februari hade vi lanseringstillfälle för vårt DIS inom Säker digital kommunikation (SDK) tillsammans med Inera, DIGG och Sollentuna kommun. 

Under hösten har vi haft en webbinarieserie i fyra delar om hållbar upphandling. Nu finns materialet att ta del av i efterhand där du får lära dig mer om hur er organisation kan arbeta med hållbarhetsaspekter i era inköp och upphandlingar.

Nu kan du ta del av Addas digitala informationsdag för våra finansiella avtal i efterhand. Hör mer om om det finansiella området för offentlig sektor och våra ramavtal inom kategorin Professionella tjänster.

Vill du vara med och bidra till relevanta ramavtal?

Då ska du vara med i någon av våra referensgrupper. För att våra upphandlingar och ramavtal ska bli så bra som möjligt behöver vi din kompetens och erfarenhet. 

Hjälp oss att fånga in de behov som ni står inför. 

Delta i våra referensgrupper