Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Hållbar upphandling

Offentlig sektor befinner sig på en utvecklingsresa mot en mer hållbar resursförsörjning. Nu vill vi sprida kunskap och goda exempel för att hjälpa offentliga organisationer att genomföra inköp och upphandlingar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

hållbarhetswebbinarier.jpg

Vid fyra tillfällen kommer du att lära dig om hur er organisation kan arbeta med hållbarhetsaspekter i era inköp och upphandlingar samt ta del av inspirerande exempel på hur vi på Adda arbetar med frågan.

Föreläsarna kommer från Addas hållbarhets- och uppföljningsavdelning. Vi arbetar för att varor och tjänster på våra ramavtal ska ha en hög hållbarhetsprestanda och vara producerade under ansvarsfulla förhållanden. Vi säkerställer att de krav och villkor som ställs i upphandlingarna följs upp under avtalstiden.

Introduktion till hållbar upphandling

Datum: 10/10 kl. 09.30-10.00

Med detta webbinarium inleder vi vår serie om hållbar upphandling. Här får du en introduktion till hållbar upphandling, vilken hållbarhetspåverkan våra inköp har och hur offentlig upphandling kan bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Anmäl dig här

Förberedelser innan upphandling

Datum: 24/10 kl. 09:30-10.00

Vi talar om vikten av att avsätta tillräckligt med tid och resurser före upphandlingen och om att få förståelse för behovet av varan eller tjänsten. Under webinariet berättar vi även om våra dialoger med marknaden och våra intressenter samt hur vi identifierar hållbarhetsrisker och aspekter som främjar hållbarhet. Vi kommer också ge en överflygning om hur vi förbereder hållbarhetskravställningar med hjälp av våra verktyg Checklista för hållbarhet och Agenda 2030-analys.

Anmäl dig här

Hållbarhetskrav i upphandlingen

Datum: 7/11 kl. 09:30-10.00

På det här webbinariet fokuserar vi på hur vi tar förstudiearbetet vidare in i upphandlingen. Vi beskriver hur vi går tillväga för att komma fram till vassa och relevanta hållbarhetskrav som går att följa upp. Vi berättar även om hållbarhetsstrategens roll i samband med extern remiss, frågor & svar, kvalificering, anbudsutvärdering och lansering av nya ramavtal och DIS.

Anmäl dig här

Uppföljning av hållbarhetskrav

Datum: 28/11 kl. 09:30-10.00

Adda arbetar systematiskt med uppföljning av alla sina ramavtal och DIS. På det här seminariet berättar vi om våra uppföljningsmetoder, ger konkreta exempel på hur vi går tillväga och vilka resultat vi får. Vi talar också om hur vi arbetar för goda relationer med leverantörerna genom hela upphandlingsprocessen.

Anmäl dig här

Kontakt person bild

Cen Chen

Affärsrådgivare
Adda AffärsConcept
08 709 59 09
072 546 15 32
Kontakt person bild

Theodor Berglund

Affärsrådgivare
Adda AffärsConcept
08 709 55 90
072 997 60 96