Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Gata och park

Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2

Syftet med upphandlingen är att tillgodose en bred portfölj av maskiner för skötsel och underhåll av parker, gator, torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning.

Status: Utvärderas Inkomna anbud granskas och utvärderas
Planerad avtalsstart: november 2023

Den här upphandlingen kommer på sikt att ersätta det befintliga ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019

Upphandlingens omfattning

Ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019 är idag ett väldigt uppskattat avtal som genererar stor nytta i de verksamheter som efterfrågar denna typ av maskiner. Inköpscentralen har därför efter en noggrann analys beslutat att en ny upphandling behöver genomföras, detta för att säkerställa ett relevant avtal som både kunder och leverantörer kan känna sig trygga med. 

Varför upphandlar vi parkmaskiner och gräsklippare?

Vår ambition med det nya ramavtalet är att kunna komplettera det upphandlade sortimentet med fler maskiner och tillbehör som tidigare saknats i enlighet med våra kunders behov. Inköpscentralens nya upphandling kommer att benämnas Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2.

Hållbarhet i upphandlingen

Det är möjligt att genom FKU avropa begagnade maskiner på avtalet. Samtliga maskiner med dieseldrivna motorer kan drivas på t.ex. HVO med bibehållen garanti. Hydrauloljor ska, om inga tekniska undantag krävs, uppfylla miljöegenskapskraven enligt Svensk Standard. Leverantörerna ska arbeta för hållbara leveranskedjor. Kvicksilver, bly, kadmium och arsenik får inte heller ingå i batterier i halter över vissa gränser.

Tidplan

Nu är utvärderingsarbetet påbörjat och vi planerar att ha ett ramavtal färdigt för användning i november 2023.

Kontakt person bild

Stephanie Lindholm

Inköpare / Koordinator
Adda Inköpscentral
08 709 55 73
076 89 528 58
Prenumerera på Avtalsnytt