Hade ni krav på att husen ska vara flyttbara?

Vi hade inget krav på att de skulle vara flyttbara, däremot var det ett värderingskriterium i delen som handlade om flexibilitet. Så visst var det en fördel i poängbedömningen. Tre av fyra leverantörer har därför valt att offerera den möjligheten. Visst är det bra om de är flyttbara men i grunden tycker vi att bostäderna är såpass bra att de i första hand ska fungera som en permanent lösning.