Hur mycket billigare blir det för kommunerna att använda era upphandlade hus?

Prisbilden för de låga husen i den första upphandlingsdelen, ligger i paritet med allmännyttans Kombohus men våra hus ger större möjlighet till gestaltningsmässig variation, bättre flexibilitet och fler valmöjligheter.

Genom att våra hus är färdigprojekterade så sparar kommunerna 5–10 procent bara på den utgiften. De behöver alltså inte rita om och dimensionera. SABO räknar med att deras Kombohus är runt 25 procent billigare än traditionella flerbostadshus och eftersom våra hus är i ungefär samma prisklass så borde det innebära motsvarande besparing.