Hur viktar ni de olika bedömningskriterierna?

Det finns en mall för poängsättning som bedömningsgruppen har utgått ifrån. Varje kriterium med underkategorier har fått en viss viktning redan från start. Arkitektonisk gestaltning och utformning har till exempel viktats till 30 procent, flexibilitet 15 procent och kostnad till 40 procent. Så det är en ganska strikt bedömning av de olika ingående faktorerna.