I avtal A, de lägre husen, varför blev det just Hjältevadshus, BoKlok, NCC/Derome och Villa VIDA som utsågs till leverantörer i den första upphandlingsomgången?

För att de lämnade de bästa anbuden enligt de sex olika tilldelningskriterier som vi hade fastställt. De tre tyngsta kriterierna var pris, arkitektonisk utformning samt flexibilitet inom byggsystemet.