Kommer alla fyra leverantörerna att kunna ta bygguppdrag i hela landet?

Det kommer de att kunna göra. De fick begränsa sitt anbud och välja bort två av de zoner som vi delat upp Sverige i. Men alla valde att lämna anbud i samtliga zoner.