Ramavtalet har två delar; del A med lägre hus och del B med högre hus. Vad innebär det?

Ramavtal A omfattar lägre hus, 2 till 4 våningar. Där är leverantörerna Hjältevadshus, BoKlok, NCC/Derome och Villa VIDA.

Ramavtal B omfattar hus med 4 till 6 våningar och träder i kraft 1 april 2017. Där är Lindbäcks Bygg och NCC leverantörer.