Hur har förfrågningsunderlaget reviderats?

Förfrågningsunderlaget har i huvudsak reviderats utifrån att alla krav kopplade till den gemensamma API-tjänsten har tagits bort. De togs bort eftersom API-tjänsten inte är implementerad, vilket innebär att förutsättningarna för leverantörerna har varit osäkra. Kraven är till viss del generaliserade för att attrahera fler leverantörer efter analys av tidigare upphandling och samtal med leverantörer. Vi har sett att det finns ett behov av boknings- och bidragslösningar för andra delar av kommunerna än kultur- och fritidsverksamheten. I upphandlingen ställer vi krav på verksamhetssystem som ska stödja boknings- och bidragsprocesserna, tidigare har vi ställt krav på Boknings och bidragssystem.

Därför kommer upphandlingen att bli mer attraktiv och fler anbud inkommer utan att kommunernas grundbehov tappas bort.