Kan alla kommuner avropa från avtalet?

Alla kommuner, regioner, kommunala bolag mm som anmält sig som avropsberättigade till Inköpscentralen under 2017 kan avropa från det färdiga ramavtalet. I dagsläget är drygt 950 enheter avropsberättigade på det kommande ramavtalet.