Kravuppfyllnad – Hur och när kontrollerar man att leverantören uppfyller ställda krav?

Läs mer om detta i dokumentet Vägledning – kravprecisering och kravuppfyllnad.