När är tjänsten färdigutvecklad från leverantör?(2)

När upphandlingen är klar och det finns ett ramavtal kommer leverantörerna leverera en molntjänst baserad på de krav som ställts i upphandlingen (gemensamma krav som ni har varit med och tagit fram, exempelvis på möten med pilotkommuner). Tjänstens uppfyllnad av ramavtalskraven ska alltså vara klara i samband med anbudet. Ni gör sedan avrop där ni preciserar era krav och leverantörerna svarar på dessa med ett mer exakt pris och tid. Er utvärderingsmodell kommer att visa vilken leverantör som ger det ur ert perspektiv det bästa anbudet och därefter kan ni skriva kontrakt.