Vad behöver vi tänka på inför avrop?

Inför varje avrop kommer varje upphandlande myndighet behöva precisera sina behov. Det som ramavtalet leverera är leverantörer som kan ta fram molntjänster baserade på gemensamma krav som pilotkommunerna har tagit fram.

Ni måste sedan, i ert avrop, precisera era kommunspecifika behov så att tjänsten passar er kommun. Avropsstöd utvecklas i samarbete med några av pilotkommunerna i projektet och kommer under projektet att iterativt utvecklas och tillhandahållas på ramavtalssidan hos SKL Kommentus Inköpscentral (LÄNK) efter att ramavtalet har tecknats.